Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Openingstijden, dienstverlening en klacht- en verbeterlijn

Openingstijden, dienstverlening en klacht- en verbeterlijn

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

In het 1e kwartaal van 2015 wordt gevraagd naar de wensen en behoeften van de burgers. Daarin komen o.a. aan de orde de openingstijden, de klanttevredenheid over de dienstverlening / contacten, de cultuur, de vraag ‘Wat had u anders willen zien’, etc. Op basis van de uitkomsten wordt medio 2015 een voorstel gedaan over de openingstijden en het instellen van een klacht- en verbeterlijn. Omdat wij na het instellen van de klacht- en verbeterlijn permanent signalen krijgen, stellen wij voor deze uitgebreide en bewerkelijke enquete om de vier (in plaats van twee) jaar te houden.Toelichting

zie de beantwoording bij 1.2.02 en 1.2.04 - op 22 december 2015 heeft het college besloten om een klacht- en verbeterlijn in te stellen. Omdat dit punt in het coalitieakkoord is opgenomen is de raad door middel van een memo op 12 januari 2016 geïnformeerd

G
Kwaliteit
03-03-2017

zie de beantwoording bij 1.2.02 en 1.2.04 - op 22 december 2015 heeft het college besloten om een klacht- en verbeterlijn in te stellen. Omdat dit punt in het coalitieakkoord is opgenomen is de raad door middel van een memo op 12 januari 2016 geïnformeerd


16-09-2016

zie de beantwoording bij 1.2.02 en 1.2.04 - op 22 december 2015 heeft het college besloten om een klacht- en verbeterlijn in te stellen. Omdat dit punt in het coalitieakkoord is opgenomen is de raad door middel van een memo op 12 januari 2016 geïnformeerd


13-04-2016

zie de beantwoording bij 1.2.02 en 1.2.04


G
Tijd
G
Geld