Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten

Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 01-01-2016
Einddatum: 31-12-2016

Door de aanleg van een “fietssnelweg” tussen de Gorterlaan en de lichtmis ontstaat er een betere ontsluiting aan de zuidkant van Staphorst. Dit onderwerp staat al in het coalitieakkoord (4.1.6) waarbij uitvoering gepland staat voor 2017, dit wordt nu naar voren gehaald. Het college gaat geen uitvoering geven aan de aanleg van een openbare weg tussen de Gorterlaan en de lichtmis.

Wat mag het kosten?

Betere ontsluiting Staphorst aan de Zuidkant (Gorterlaan-lichtmis). In de lijst van investeringen is € 1.6 milj. opgenomen voor het jaar 2016.Toelichting

G
Kwaliteit

Dit heeft permanent onze aandacht.

Bezig met het opstellen van plannen ta.v. fietspaden.

In samenwerking met omliggende gemeenten (Dalfsen, Zwolle, Steenwijkerland en Zwartewaterland) wordt fietsstrategie Noord West Overijssel uitgewerkt. In februari wordt dit plan besproken met provincie Overijssel.

09-05-2017

Dit heeft permanent onze aandacht.

Bezig met het opstellen van plannen ta.v. fietspaden.

In samenwerking met omliggende gemeenten (Dalfsen, Zwolle, Steenwijkerland en Zwartewaterland) wordt fietsstrategie Noord West Overijssel uitgewerkt. In februari wordt dit plan besproken met provincie Overijssel.


03-03-2017

Dit heeft permanent onze aandacht.

Bezig met het opstellen van plannen ta.v. fietspaden.

In samenwerking met omliggende gemeenten (Dalfsen, Zwolle, Steenwijkerland en Zwartewaterland) wordt fietsstrategie Noord West Overijssel uitgewerkt. In februari wordt dit plan besproken met provincie Overijssel.


31-10-2016

Dit heeft permanent onze aandacht.

Bezig met het opstellen van plannen ta.v. fietspaden.


15-09-2016

Dit heeft permanent onze aandacht.


22-04-2016

Dit heeft permanent onze aandacht.


R
Tijd

Fietsstrategie Noordwest Overijssel wordt in februari 2017 met provincie Overijssel besproken.

G
Geld