Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid

Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2015

Er moet gekeken worden naar de aanwezige competenties van de medewerkers. Wanneer is bijscholing noodzakelijk en zijn er competenties die nu niet of nauwelijks benut worden? Door het ontwikkelen van een strategische samenhang tussen de verschillende beleidsonderdelen kan het personeelsbeleid dit proces in brede zin ondersteunen. Dit is inmiddels opgepakt. Uitvoering van dit personeelsbeleid kan tot gevolg hebben dat medewerkers begeleid moeten worden naar een mogelijk andere interne of externe functie. Deze kosten (doorontwikkeling/mobiliteit) worden de komende 2 jaar geraamd op € 50.000 p/j.Toelichting

G
Kwaliteit

De competentiescan is uitgevoerd. Vanaf 1 juli 2017 wordt dat gebruikt voor de functioneringsgesprekken.

03-03-2017

De competentiescan is uitgevoerd. Vanaf 1 juli 2017 wordt dat gebruikt voor de functioneringsgesprekken.


31-10-2016

Na de zomervakantie wordt begonnen met de competentiescan


22-09-2016

Na de zomervakantie wordt begonnen met de competentiescan


18-05-2016

Voor de zomervakantie wordt gestart met de competentiescan  voor alle medewerkers


O
Tijd

Uitvoering van het strategisch personeelsbeleid met de daaruit voortvloeiende personele instrumenten moet voor 1 januari 2017 zijn beslag hebben gekregen

De regelingen zijn allemaal gereed. In het levensfasegericht personeelsbeleid wordt demotiebeleid meegenomen. Hierover hebben we nog geen overeenstemming met de vakbonden bereikt. Binnenkort wordt het behandeld in een Technisch Beraad.

G
Geld

Krediet beschikbaar gesteld door de raad