Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Onderzoek vormgeving Wsw voorziening en samenwerking op voorziening-nivo

Onderzoek vormgeving Wsw voorziening en samenwerking op voorziening-nivo

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

Om alle doelgroepen te kunnen ondersteunen gaat de gemeente Staphorst samen met de andere drie in Reestmond deelnemende gemeenten onderzoeken hoe de omvorming van de Wsw eruit zou kunnen zien. Ook wordt gekeken naar mogelijke samenwerking op voorzieningen niveau. Gezamenlijk zal een toegang en een werkwijze ontwikkeld worden om vragen zo integraal mogelijk op te pakken.Toelichting

G
Kwaliteit

Gehoord de vier gemeenteraden, heeft het algemeen bestuur van Reestmond eind 2015 een strategische visie vastgesteld. Aan deze visie wordt op dit moment uitvoering gegeven. Daartoe heeft het dagelijks bestuur van Reestmond voor 16 uur per week tot eind 2016 een externe projectleider aangetrokken. De uitvoering van dit project loopt momenteel. Periodiek wordt de gemeenteraad door het bestuur van Reestmond op de hoogte gesteld van de stand van zaken.

Hiernaast is inmiddels aan de orde dat gemeente De Wolden heeft besloten om uit de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond te treden.

03-03-2017

Gehoord de vier gemeenteraden, heeft het algemeen bestuur van Reestmond eind 2015 een strategische visie vastgesteld. Aan deze visie wordt op dit moment uitvoering gegeven. Daartoe heeft het dagelijks bestuur van Reestmond voor 16 uur per week tot eind 2016 een externe projectleider aangetrokken. De uitvoering van dit project loopt momenteel. Periodiek wordt de gemeenteraad door het bestuur van Reestmond op de hoogte gesteld van de stand van zaken.

Hiernaast is inmiddels aan de orde dat gemeente De Wolden heeft besloten om uit de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond te treden.


22-06-2016

Gehoord de vier gemeenteraden, heeft het algemeen bestuur van Reestmond eind 2015 een strategische visie vastgesteld. Aan deze visie wordt op dit moment uitvoering gegeven. Daartoe heeft het dagelijks bestuur van Reestmond voor 16 uur per week tot eind 2016 een externe projectleider aangetrokken.


08-06-2016

Gehoord de vier gemeenteraden, heeft het algemeen bestuur van Reestmond eind 2015 een strategische visie vastgesteld. Aan deze visie wordt op dit moment uitvoering gegeven. Daartoe heeft het dagelijks bestuur van Reestmond voor 16 uur per week tot eind 2106 een externe projectleider aangetrokken.


R
Tijd

De raad wordt regelmatig via een memo op de hoogte gesteld van de stand van zaken.

G
Geld

Wanneer voor het uitvoeren van de strategische visie meer middelen nodig zijn dan binnen Reestmond beschikbaar zullen de aangesloten gemeenten hierover worden benaderd.