Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2015

Dit wordt opgepakt in het kader van het art.213a onderzoek. Dit onderzoek is gericht op een efficiencyslag in de planologische procedures. Hierbij gaat het om efficiency en mogelijke vereenvoudiging van procedures. Er wordt ook gekeken naar de communicatie met aanvragers, hebben we de vraag voldoende helder en welke vaste communicatiemomenten spreken we af met de aanvragers. Daarnaast wordt ook de kostendekkenheid bekeken. Wij stellen ons voor dat de taskforce (punt 8.5.9) betrokken wordt bij de voortgang van het 213a-onderzoek. In het 4e kwartaal van 2014 worden de eerste resultaten aan het college voorgelegd. Begin 2015 worden de uitkomsten en het vervolg aan de raad aangeboden.Toelichting

G
Kwaliteit

In september 2015 is het onderzoek gestart.  5 werkgroepen hebben zich gebogen over de verschillende onderdelen van het vergunningentraject (intake, vergunningen, klein ro, groot ro en toezicht / handhaving). Hierbij zijn zowel het bestaande proces als het nieuwe proces in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in  Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS).  In de uitgangspunten loopt het nieuwe proces  vooruit op de Omgevingswet.

In zijn vergadering van 13 september 2016 heeft de raad met voldoening kennis genomen van het nieuwe proces.

Het nieuwe proces wordt gefaseerd ingevoerd.  Totale invoeringsfase zal ongeveer 2 jaar in beslag gaan nemen.

De eerste elementen van het nieuwe proces worden inmiddels ingevoerd. Er loopt een pilot van de Omgevingskamer. met werkgroepen wordt overlegd over CPOS en het herijken van het beleid

09-05-2017

In september 2015 is het onderzoek gestart.  5 werkgroepen hebben zich gebogen over de verschillende onderdelen van het vergunningentraject (intake, vergunningen, klein ro, groot ro en toezicht / handhaving). Hierbij zijn zowel het bestaande proces als het nieuwe proces in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in  Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS).  In de uitgangspunten loopt het nieuwe proces  vooruit op de Omgevingswet.

In zijn vergadering van 13 september 2016 heeft de raad met voldoening kennis genomen van het nieuwe proces.

Het nieuwe proces wordt gefaseerd ingevoerd.  Totale invoeringsfase zal ongeveer 2 jaar in beslag gaan nemen.

De eerste elementen van het nieuwe proces worden inmiddels ingevoerd. Er loopt een pilot van de Omgevingskamer. met werkgroepen wordt overlegd over CPOS en het herijken van het beleid


03-03-2017

In september 2015 is het onderzoek gestart.  5 werkgroepen hebben zich gebogen over de verschillende onderdelen van het vergunningentraject (intake, vergunningen, klein ro, groot ro en toezicht / handhaving). Hierbij zijn zowel het bestaande proces als het nieuwe proces in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in  Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS).  In de uitgangspunten loopt het nieuwe proces  vooruit op de Omgevingswet.

In zijn vergadering van 13 september 2016 heeft de raad met voldoening kennis genomen van het nieuwe proces.

Het nieuwe proces wordt gefaseerd ingevoerd.  Totale invoeringsfase zal ongeveer 2 jaar in beslag gaan nemen.


08-11-2016

In september 2015 is het onderzoek gestart.  5 werkgroepen hebben zich gebogen over de verschillende onderdelen van het vergunningentraject (intake, vergunningen, klein ro, groot ro en toezicht / handhaving). Hierbij zijn zowel het bestaande proces als het nieuwe proces in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in  Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS).  In de uitgangspunten loopt het nieuwe proces  vooruit op de Omgevingswet.

In zijn vergadering van 13 september 2016 heeft de raad met voldoening kennis genomen van het nieuwe proces.

Het nieuwe proces wordt gefaseerd ingevoerd.  Totale invoeringsfase zal ongeveer 2 jaar in beslag gaan nemen.


16-09-2016

In september 2015 is het onderzoek gestart.  5 werkgroepen hebben zich gebogen over de verschillende onderdelen van het vergunningentraject (intake, vergunningen, klein ro, groot ro en toezicht / handhaving). Hierbij zijn zowel het bestaande proces als het nieuwe proces in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in  Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS).  In de uitgangspunten loopt het nieuwe proces  vooruit op de Omgevingswet.

In zijn vergadering van 13 september 2016 heeft de raad met voldoening kennis genomen van het nieuwe proces.

Het nieuwe proces wordt gefaseerd ingevoerd.  Totale invoeringsfase zal ongeveer 2 jaar in beslag gaan nemen.


02-05-2016

In september 2015 is het onderzoek gestart.  5 werkgroepen hebben zich gebogen over de verschillende onderdelen van het vergunningentraject (intake, vergunningen, klein ro, groot ro en toezicht / handhaving). Hierbij zijn zowel het bestaande proces als het nieuwe proces in beeld gebracht. Kernteam en stuurgroep hebben kennis genomen van het nieuwe proces, dat (in de uitgangspunten) vooruitloopt op de Omgevingswet. Voor het zomerreces zullen de werkgroep ro en het college zich buigen over het nieuwe proces.  De resultaten van het 213a onderzoek kunnen in het 3e kwartaal aan de raad voorgelegd worden. Het nieuwe proces wordt daarin (gefaseerd) ingevoerd.  Totale invoeringsfase zal ongeveer 2 jaar in beslag gaan nemen.


R
Tijd
G
Geld

De raad heeft in zijn vergadering van 13 september 2016 besloten het benodigde krediet voor de implementatie van het nieuwe proces beschikbaar te stellen.