Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen

Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

Het potentiële gebruik zal in overleg met de Dorpsraad Rouveen in 2015 in beeld worden gebracht.Toelichting

G
Kwaliteit

Er is een onderzoeksrapport welke 1 juni besproken wordt met de stakeholders alvorens het advies door gaat naar het college

03-03-2017

In december is er een bijeenkomst geweest met mogelijke stakeholders. Een vervolg staat gepland in eind januari


14-11-2016

Er is een bijeenkomst gepland met de dorpsraad, dorpsvereniging munnikenslag, oranjevereniging en CH ROuveen op 12 december.

Doel is brainstorm en verwachtingen over en weer aftasten


16-09-2016

De vraag is uitgezet bij de dorpsraad Rouveen. Deze wilde gesprekken aangaan met de diverse geledingen binnen het dorp.

Dorpsraad gaat terugkoppelen bij de gemeente.


04-05-2016

De vraag is uitgezet bij de dorpsraad Rouveen. Deze wilde gesprekken aangaan met de diverse geledingen binnen het dorp.

Dorpsraad gaat terugkoppelen bij de gemeente.


O
Tijd

Advies gaat na 1 juni richting het college en raad

G
Geld