Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2017

In 2015 zal gestart moeten worden met de herziening van de Kadernota voor het Buitengebied. De nota geeft burgers meer duidelijkheid over de mogelijkheden in het buitengebied en de voorwaarden voor participatie in de planontwikkelingen. De provincie zal minder direct bij de plannen betrokken hoeven te worden waardoor de doorlooptijd van procedures beperkt wordt. Voor het opstellen van de nota zal een externe deskundigheid benodigd zijn. De kosten hiervoor worden geschat op ongeveer € 40.000.Toelichting

G
Kwaliteit

Het offertetraject heeft inmiddels plaatsgevonden en er is een keuze gemaakt in het adviesbureau die de Omgevingsvisie voor de gemeente gaat opstellen. De aanbieding belooft een integrale benadering die volledig past bij de nieuwe Omgevingswet. Het fysiek- en sociaal domein worden samengevoegd tot één gemeente dekkende Omgevingsvisie. De gemeenteraad is eind juni 2016 geïnformeerd over de uitgangspunten en doelstellingen van de Omgevingsvisie. Er vindt nauwe afstemming plaats met het EPOS-traject. De participatieronden zijn inmiddels afgerond en de resultaten worden verwerkt in een ontwerp Omgevingsvisie.

12-05-2017

Het offertetraject heeft inmiddels plaatsgevonden en er is een keuze gemaakt in het adviesbureau die de Omgevingsvisie voor de gemeente gaat opstellen. De aanbieding belooft een integrale benadering die volledig past bij de nieuwe Omgevingswet. Het fysiek- en sociaal domein worden samengevoegd tot één gemeente dekkende Omgevingsvisie. De gemeenteraad is eind juni 2016 geïnformeerd over de uitgangspunten en doelstellingen van de Omgevingsvisie. Er vindt nauwe afstemming plaats met het EPOS-traject. De participatieronden zijn inmiddels afgerond en de resultaten worden verwerkt in een ontwerp Omgevingsvisie.


03-03-2017

Het offertetraject heeft inmiddels plaatsgevonden en er is een keuze gemaakt in het adviesbureau die de Omgevingsvisie voor de gemeente gaat opstellen. De aanbieding belooft een integrale benadering die volledig past bij de nieuwe Omgevingswet. Het fysiek- en sociaal domein worden samengevoegd tot één gemeentedekkende Omgevingsvisie. De gemeenteraad is eind juni geïnformeerd over de uitgangspunten en doelstellingen van de Omgevingsvisie. Er vindt nauwe afstemming plaats met het EPOS-traject.


08-11-2016

Het offertetraject heeft inmiddels plaatsgevonden en er is een keuze gemaakt in het adviesbureau die de Omgevingsvisie voor de gemeente gaat opstellen. De aanbieding belooft een integrale benadering die volledig past bij de nieuwe Omgevingswet. Het fysiek- en sociaal domein worden samengevoegd tot één gemeentedekkende Omgevingsvisie. De gemeenteraad is eind juni geïnformeerd over de uitgangspunten en doelstellingen van de Omgevingsvisie. Er vindt nauwe afstemming plaats met het EPOS-traject.


22-09-2016

Het offertetraject heeft inmiddels plaatsgevonden en er is een keuze gemaakt in het adviesbureau die de Omgevingsvisie voor de gemeente gaat opstellen. De aanbieding belooft een integrale benadering die volledig past bij de nieuwe Omgevingswet. Het fysiek- en sociaal domein worden samengevoegd tot één gemeentedekkende Omgevingsvisie. De gemeenteraad is eind juni geïnformeerd over de uitgangspunten en doelstellingen van de Omgevingsvisie. Er vindt nauwe afstemming plaats met het EPOS-traject.


04-11-2015

G
Tijd

In plaats dat wordt ingestoken op de opstelling van de structuurvisie is er voor gekozen om een Omgevingsvisie te gaan opstellen. Dit proces is qua kosten en tijd intensiever. Dit zal gevolgen hebben op de planning. Eind juni 2016 is de raad geïnformeerd over het op te starten traject. De participatieronden zijn inmiddels achter de rug en de planning is er op gericht dat de gemeenteraad de ontwerp Omgevingsvisie op 11 juli opiniërend kan bespreken. De vaststelling van de Omgevingsvisie staat december 2017 gepland.

G
Geld

 Er zijn voldoende middelen gereserveerd in de begroting voor 2017.