Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

MJOP wordt door gemeenten uitgevoerd

MJOP wordt door gemeenten uitgevoerd

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 27-11-2015Toelichting

G
Kwaliteit

MOP is gereed. loopt, gereed

03-03-2017

MOP is gereed


14-11-2016

KWA wordtd momenteel aangepast naar het nieuwe gebouw. De herziene versie wordt opnieuw verstuurd


16-09-2016

MJOP's zijn uitgevoerd en verstuurd naar de scholen.


31-05-2016

MJOP's zijn uitgevoerd en verstuurd naar de scholen.


G
Tijd

zie vorig punt

G
Geld

binnen budget, tevens betalen de scholen jaarlijks voor het opstellen van de MJOP