Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Meerjarenoverzicht lasten burgers

Meerjarenoverzicht lasten burgers

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 12-01-2017

In de paragraaf lokale heffingen wordt hier voldoende aandacht aan besteed.Toelichting

G
Kwaliteit

Bij de samenstelling van de begroting en jaarrekening wordt in de paragraaf Lokale Heffingen inzicht gegeven in de lokale belastingdruk.

In de begroting 2017 is dit eveneens opgenomen.  

Hierbij ook rekening gehouden met de nieuwe regeling kostenonderbouwing zoals bepaald in de vernieuwing  BBV. 

03-03-2017

Bij de samenstelling van de begroting en jaarrekening wordt in de paragraaf Lokale Heffingen inzicht gegeven in de lokale belastingdruk.

In de begroting 2017 is dit eveneens opgenomen.  

Hierbij ook rekening gehouden met de nieuwe regeling kostenonderbouwing zoals bepaald in de vernieuwing  BBV. 


31-10-2016

Bij de samenstelling van de begroting en jaarrekening wordt in de paragraaf Lokale Heffingen inzicht gegeven in de lokale belastingdruk.

In de begroting 2017 is dit eveneens opgenomen.  

Hierbij ook rekening gehouden met de nieuwe regeling kostenonderbouwing zoals bepaald in de vernieuwing  BBV. 


14-09-2016

Bij de samenstelling van de begroting en jaarrekening wordt in de paragraaf Lokale Heffingen inzicht gegeven in de lokale belastingdruk.

In de begroting 2017 is dit eveneens opgenomen.  


02-05-2016

Bij de samenstelling van de begroting en jaarrekening wordt in de paragraaf Lokale Heffingen inzicht gegeven in de lokale belastingdruk 


G
Tijd
G
Geld

Bij de afvalstoffenheffing is er momenteel geen sprake van een kostendekkend tarief.  Het verschil wordt opgevangen uit de reserve matiging afvalstoffenheffing.