Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen

Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen

Status
Moet nog starten

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

Het college komt met een concreet maatregelenpakket om de leefbaarheid te versterken. Hiervoor is in de lijst van investeringen een bedrag opgenomen van € 50.000.Toelichting

In overleg met een groep bewoners van De Slagen is een lijst met maatregelen opgesteld, die de leefbaarheid van De Slagen moeten vergroten.  Getracht wordt maandelijks een aktiepunt uit te voeren. 

Overleg met de bewonersgroep vindt periodiek plaats.

Zie ook Afronden project De Slagen

G
Kwaliteit
09-05-2017

In overleg met een groep bewoners van De Slagen is een lijst met maatregelen opgesteld, die de leefbaarheid van De Slagen moeten vergroten.  Getracht wordt maandelijks een aktiepunt uit te voeren. 

Overleg met de bewonersgroep vindt periodiek plaats.

Zie ook Afronden project De Slagen


03-03-2017

In overleg met een groep bewoners van De Slagen is een lijst met maatregelen opgesteld, die de leefbaarheid van De Slagen moeten vergroten.  Getracht wordt maandelijks een aktiepunt uit te voeren. 

Overleg met de bewonersgroep vindt periodiek plaats.

Momenteel wordt in samenspraak met de advocaat  een ingebrekestelling voorbereid, die zich richt op het (deels) woonrijpmaken van het gebied. Daarnaast wordt intern onderzocht op welke wijze het door de raad beschikbaar gestelde bedrag efficiënt ingezet kan worden. Een en ander wordt bezien in samenhang met de ingebrekestelling.


08-11-2016

In overleg met een groep bewoners van De Slagen is een lijst met maatregelen opgesteld, die de leefbaarheid van De Slagen moeten vergroten.  Getracht wordt maandelijks een aktiepunt uit te voeren. 

Overleg met de bewonersgroep vindt periodiek plaats.

Momenteel wordt in samenspraak met de advocaat  een ingebrekestelling voorbereid, die zich richt op het (deels) woonrijpmaken van het gebied. Daarnaast wordt intern onderzocht op welke wijze het door de raad beschikbaar gestelde bedrag efficiënt ingezet kan worden. Een en ander wordt bezien in samenhang met de ingebrekestelling.


16-09-2016

In overleg met een groep bewoners van De Slagen is een lijst met maatregelen opgesteld, die de leefbaarheid van De Slagen moeten vergroten.  Getracht wordt maandelijks een aktiepunt uit te voeren. 

Overleg met de bewonersgroep vindt periodiek plaats.

Momenteel wordt in samenspraak met de advocaat  een ingebrekestelling voorbereid, die zich richt op het (deels) woonrijpmaken van het gebied. Daarnaast wordt intern onderzocht op welke wijze het door de raad beschikbaar gestelde bedrag efficiënt ingezet kan worden. Een en ander wordt bezien in samenhang met de ingebrekestelling


02-05-2016

In overleg met een groep bewoners van De Slagen is een lijst met maatregelen opgesteld, die de leefbaarheid van De Slagen moeten vergroten.  Getracht wordt maandelijks een aktiepunt uit te voeren. 

Overleg met de bewonersgroep vindt periodiek plaats.


R
Tijd
G
Geld