Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Kostenreductie vervoersstromen

Kostenreductie vervoersstromen

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

Deze decentralisatie gaat gepaard met een flinke korting op het huidige budget. Vooral het vervoer naar de daginstellingen voor groepsbegeleiding kost veel geld. Er moet gekeken worden of het vervoer niet efficiënter georganiseerd kan worden en of iedereen die er gebruik van maakt deze dienstverlening ook echt nodig heeft. In regionaal verband is een werkgroep vervoersonderzoek gestart om de huidige vervoersstromen inzichtelijk te maken. Zij zal in 2015 een visie presenteren met als uitgangspunt een bundeling van de vervoersstromen.Toelichting

G
Kwaliteit

Het college heeft op 15-12-2015 ingestemd met de regionale vervoersvisie van de regio IJssel-Vecht. Wij zijn gestart met de regionale inkoop van de maatwerkvoorziening Vervoer.  De maatwerkvoorziening vervoer is gereed per 01-01-2017

Tevens is er ingestemd met de intentie voor een gezamenlijke aanbesteding van het leerlingenvervoer per 01-01-2020

03-03-2017

Het college heeft op 15-12-2015 ingestemd met de regionale vervoersvisie van de regio IJssel-Vecht. Wij zijn gestart met de regionale inkoop van de maatwerkvoorziening Vervoer.  De maatwerkvoorziening vervoer is gereed per 01-01-2017

Tevens is er ingestemd met de intentie voor een gezamenlijke aanbesteding van het leerlingenvervoer per 01-01-2020


28-04-2016

Het college heeft op 15-12-2015 ingestemd met de regionale vervoersvisie van de regio IJssel-Vecht. Wij zijn gestart met de regionale inkoop van de maatwerkvoorziening Vervoer.  De maatwerkvoorziening vervoer is gereed per 01-01-2017

Tevens is er ingestemd met de intentie voor een gezamenlijke aanbesteding van het leerlingenvervoer per 01-01-2020


R
Tijd

De eerste fase, aanbesteding maatwerkvervoer Wmo, is gereed op 01-01-2017

De tweede fase, maatwerkvervoer Wmo en leerlingenvervoer is gereed op 01-01-2020

G
Geld