Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Ketenbeleid

Ketenbeleid

Status
Permanent

Ketenbeleid: alcohol wordt uit het ketenbeleid gehaald en overgebracht naar Integraal Preventie en Handhavingsplan Alcohol.Toelichting

G
Kwaliteit

alcohol en drugs i.r.t. keten zijn opgenomen in het uitvoeringsplan van het Integraal preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs Staphorst, zoals verwoord bij de evaluatienotitie.

03-03-2017

alcohol en drugs i.r.t. keten zijn opgenomen in het uitvoeringsplan van het Integraal preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs Staphorst, zoals verwoord bij de evaluatienotitie.


14-09-2016

alcohol en drugs i.r.t. keten zijn opgenomen in het uitvoeringsplan van het Integraal preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs Staphorst, zoals verwoord bij de evaluatienotitie.


06-04-2016

alcohol en drugs i.r.t. keten wordt opgenomen in het uitvoeringsplan van het Integraal preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs Staphorst, zoals verwoord bij de evaluatienotitie.


G
Tijd

zie opmerkingen evaluatie ketenbeleid; de evaluatienotitie is vastgesteld in januari 2016 en in december 2016/januari 2017 wordt gestart met de uitvoering via Keetkeur. Tussenevaluatie eind 2017.

G
Geld

preventie, toezicht en handhaving gaan meer geld kosten; zie opmerkingen evaluatie ketenbeleid. De raad heeft op 1 november 2016 de benodigde middelen beschikbaar gesteld.