Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Kanlaan

Kanlaan

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2016

 In verband met toegezegde subsidie moet de uitvoering voor fietspad Kanlaan in 2014 starten. Bij de Landinrichting Staphorst is al grond voor het fietspad Kanlaan vrijgespeeld. Voor de uitvoering van dit project is in de Concept-Lijst van Investeringen in 2015. € 500.000 opgenomen en voor 2016 een bedrag van € 2.000.000. De provincie heeft hiervoor via de infrastructurele Brede Doel uitkering een bijdrage van € 446.000 toegekend. Eind 2014 zal met de uitvoering van dit project worden gestart.Toelichting

G
Kwaliteit

De benodigde grondaankopen zijn nagenoeg afgerond. Procedures zijn doorlopen. Een openbare voorselectie heeft plaatsgevonden; vijf aannemers zijn geselecteerd. Zij mogen een aanbieding doen (plan van aanpak en prijs). De verwachting is dat begin juni de aanbestedingsprocedure is afgerond en een aannemer bekend zal zijn.

 

 

 

 

03-03-2017

De benodigde grondaankopen zijn nagenoeg afgerond. De benodigde kapvergunning is verleend. De gemeenteraad heeft op 10 januari 2017 een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De procedure "projectafwijkingsbesluit" wordt opgestart. Nutsbedrijven zijn op basis van het definitieve ontwerp aanschreven om offertes in te dienen voor het aanpassen van hun kabels en leidingen. De openbare voorselectie via TenderNed is opgestart.

 

 

 


31-10-2016

De benodigde grondaankopen zijn nagenoeg afgerond. De procedures voor het kappen van de bomen en het wijzigen van het bestemmingplan zijn opgestart. Daarnaast worden de nutsbedrijven aangeschreven om offertes in te dienen op basis van het definitieve ontwerp voor het verleggen van kabels en leidingen. Het contract is nagenoeg gereed, waardoor in de komende periode het werk kan worden aanbesteed.

 

 


19-09-2016

De benodigde grondaankopen zijn nagenoeg afgerond. De procedures voor het kappen van de bomen en het wijzigen van het bestemmingplan worden binnenkort opgestart. Daarnaast worden de nutsbedrijven aangeschreven om offertes in te dienen op basis van het definitieve ontwerp voor het verleggen van kabels en leidingen. Het contract is nagenoeg gereed, waardoor in de komende periode het werk kan worden aanbesteed.

 

 


25-05-2016

Op dit moment wordt de benodigde grond aangekocht.  De benodigde bestemmingsplanwijziging (projectbesluit) wordt voorbereid. Parallel hieraan wordt de kapvergunning aangevraagd. het programma van eisen voor het contract is gereed.


O
Tijd

Gepland staat om in het najaar van 2017 het werk in uitvoering te nemen.

G
Geld

Het voorbereidingskrediet is beschikbaar gesteld. Er bestaat een overschrijding op het budget. Dit is gemeld bij de manager inclusief onderbouwing. De overschrijding wordt meegenomen in het aan te vragen uitvoeringskrediet. De provincie Overijssel heeft in kader van de BDU-subsidie uitstel verleend tot 1 januari 2018