Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt

Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

De bestemmingsplannen Buitengebied en De Streek bieden mogelijkheden voor mantelzorg in hoofd- en bijgebouwen. Nog niet voor nieuw te plaatsen chalets, zorgunits en dergelijke. Er komt beleid in afstemming met nieuwe regelgeving (vergunningvrij?).Toelichting

G
Kwaliteit

Een notitie hieromtrent is reeds voorgelegd aan de werkgroep ro  en kan in oktober informerend aan de raad voorgelegd. Is inmiddels afgerond.

03-03-2017

Een notitie hieromtrent is reeds voorgelegd aan de werkgroep ro  en kan in oktober informerend aan de raad voorgelegd. Is inmiddels afgerond.


08-11-2016

Een notitie hieromtrent is reeds voorgelegd aan de werkgroep ro  em kan in oktober informerend aan de raad voorgelegd


23-09-2016

Een notitie hieromtrent is reeds voorgelegd aan de werkgroep ro  em kan in oktober informerend aan de raad voorgelegd


27-05-2016

Dit is besproken in de werkgroep RO. voorstel volgt in de loop van het tweede kwartaal 2016


G
Tijd

Zie bij kwaliteit

G
Geld

Conform budget