Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’

Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’

Status
Permanent

Jeugd- en jongerenwerk wordt op velerlei gebied opgepakt, zoals: CJG, Jongerenwerk, etc. Dit is al bestaand beleid en wordt gecontinueerd. Onder bovenstaande actiepunten zijn deze al opgenomen in het coalitieakkoord.Toelichting

G
Kwaliteit

Wordt uitgevoerd conform beleidsplan.

03-03-2017

Wordt uitgevoerd conform beleidsplan.


16-09-2016

Wordt uitgevoerd conform beleidsplan.


23-05-2016

Wordt uitgevoerd conform beleidsplan.


G
Tijd
O
Geld

In het beleidsplan staan de wettelijke taken omschreven. Een daarvan is het uitvoeren van de jeugdhulpplicht. Verwacht tekort  inzet Jeugdhulp is op regionaal niveau c.a. 6 mln, waarvan 147.000 voor rekening komt van de gemeente Staphorst (verdeelsleutel 2,04%). Update (mei 2017): definitieve jaarrekening 2016 is nog niet binnen. Wordt verwacht in juni 2017.