Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel

Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel

Status
Permanent

Het college zal alert inspelen op de ontwikkelingen en de raad in dit proces meenemen.Toelichting

G
Kwaliteit

Dit dossier heeft even in de wacht gestaan omdat Meppel zich eerst wilde beraden over de aard en omvang van de uitbreiding van de haven. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau worden gesprekken gevoerd met Meppel. Meppel komt met een voorstel voor een Marktverkenning. Staphorst wordt betrokken bij de verschillende werksessies. Het college wordt in de maand mei/  juni bijgepraat door de ambtenaar en de portefeuillehouder van Meppel.

23-05-2017

Dit dossier heeft even in de wacht gestaan omdat Meppel zich eerst wilde beraden over de aard en omvang van de uitbreiding van de haven. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau worden gesprekken gevoerd met Meppel. Meppel komt met een voorstel voor een Marktverkenning. Staphorst wordt betrokken bij de verschillende werksessies. Het college wordt in de maand mei/  juni bijgepraat door de ambtenaar en de portefeuillehouder van Meppel.


12-05-2017

Dit dossier heeft even in de wacht gestaan omdat Meppel zich eerst wilde beraden over de aard en omvang van de uitbreiding van de haven. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau worden gesprekken gevoerd met Meppel. Meppel komt met een voorstel voor een Marktverkenning. Staphorst wordt betrokken bij de verschillende werksessies. Het college wordt in de maand mei/  juni bijgepraat door de ambtenaar en de portefeuillehouder van Meppel.


03-03-2017

Dit dossier heeft even in de wacht gestaan omdat Meppel zich eerst wilde beraden over de aard en omvang van de uitbreiding van de haven. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau worden gesprekken gevoerd met Meppel. Meppel komt met een voorstel voor een Marktverkenning. STaphorst wordt betrokken bij de verschillende werksessies.


31-05-2016

Dit dossier heeft even in de wacht gestaan omdat Meppel zich eerst wilde beraden over de aard en omvang van de uitbreiding van de haven. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau worden gesprekken gevoerd met Meppel. Meppel komt met een voorstel voor een Marktverkenning. STaphorst wordt betrokken bij de verschillende werksessies.


G
Tijd

2016 staat in het teken van de Marktverkenning die regionaal zal worden uitgevoerd. In het eerste kwartaal wordt het rapport afgerond en zal een bestuurlijk overleg met Staphorst plaatsvinden.

G
Geld