Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

In exploitatie nemen Oosterparallelweg

In exploitatie nemen Oosterparallelweg

Status
Permanent

Eind 2015 wordt industrieterrein Oosterparallelweg in exploitatie genomen. Hierbij vervult de gemeente regierol. Toelichting

G
Kwaliteit

Eind 2015 is een aanvang gemaakt met het bouwrijpmaken van het plangebied. De kaveluitgifte is parallel hieraan opgestart. Het plangebied heeft de naam 'Bullingerslag' gekregen.

03-03-2017

Eind 2015 is een aanvang gemaakt met het bouwrijpmaken van het plangebied. De kaveluitgifte is parallel hieraan opgestart. Het plangebied heeft de naam 'Bullingerslag' gekregen.


02-11-2016

Eind 2015 is een aanvang gemaakt met het bouwrijpmaken van het plangebied. De kaveluitgifte is parallel hieraan opgestart. Het plangebied heeft de naam 'Bullingerslag' gekregen.


26-04-2016

Eind 2015 is een aanvang gemaakt met het bouwrijpmaken van het plangebied. De kaveluitgifte is parallel hieraan opgestart.


G
Tijd

Medio 2016 wordt het plangebied bouwrijp opgeleverd. De kaveluitgifte is de komende jaren een continue proces.

G
Geld

Financieel loopt deze exploitatie in de pas met de begroting.