Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Implementatie NUP

Implementatie NUP

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

Inzet is de implementatie in 2015 af te ronden. Burgers profiteren nu al van de resultaten bij bv het digitaal aanvragen van een aantal producten, waarbij hun gegevens al zijn ingevuld. Verder kunnen burgers al hun gegevens inzien (bijv. gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen via de BAG-viewer op de site van het Kadaster of via www.pdok.nl).Toelichting

G
Kwaliteit

 In 2015 is de gemeente aangesloten op het Nieuw Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Kadaster (BRK) en is de koppeling BAG-WOZ gerealiseerd, een randvoorwaarde voor aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).

03-03-2017

 In 2015 is de gemeente aangesloten op het Nieuw Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Kadaster (BRK) en is de koppeling BAG-WOZ gerealiseerd, een randvoorwaarde voor aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).


01-11-2016

 In 2015 is de gemeente aangesloten op het Nieuw Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Kadaster (BRK) en is de koppeling BAG-WOZ gerealiseerd, een randvoorwaarde voor aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).


15-09-2016

 In 2015 is de gemeente aangesloten op het Nieuw Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Kadaster (BRK) en is de koppeling BAG-WOZ gerealiseerd, een randvoorwaarde voor aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).


05-04-2016

 In 2015 is de gemeente aangesloten op het Nieuw Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Kadaster (BRK) en is de koppeling BAG-WOZ gerealiseerd, een randvoorwaarde voor aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).


G
Tijd

De aansluiting op de LV WOZ is in juli 2016 gerealiseerd.  Hiermee zijn alle basisregistraties geïmplemeteerd.

Met de afronding van het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP) is gewerkt aan een basisinformatiearchitectuur van basisregistraties en koppelingen met landelijke voorzieningen. Daarmee vormt het een opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) die bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten die het overheden, publieke organisaties en private partijen mogelijk maken om hun primaire processen doelmatig in te richten.

G
Geld

De implementatie van de basisregistraties is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.