Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente

Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen  kerken en gemeente

Status
Permanent

Het college hecht veel waarde aan het Predikantenoverleg en aan het overleg met diaconiën over de Wmo. In toekomst zal er meer overleg en samenwerking zijn met de Diaconiën in het kader van het netwerk rondom Centrum Werk en Ondersteuning.Toelichting

er is 2x per jaar predikantenoverleg; op onderdelen worden contacten gelegd/samenwerking gezocht  met Wmo-kerken  (diaconaal platform). Een vertegenwoordiger namens de Wmo-kerken heeft zitting in de Wmo-raad en inmiddels in de Klankbordgroep Informele Zorg.  Hierdoor nauwere samenwerking. Verder doorlopend.

G
Kwaliteit
08-05-2017

er is 2x per jaar predikantenoverleg; op onderdelen worden contacten gelegd/samenwerking gezocht  met Wmo-kerken  (diaconaal platform). Een vertegenwoordiger namens de Wmo-kerken heeft zitting in de Wmo-raad en inmiddels in de Klankbordgroep Informele Zorg.  Hierdoor nauwere samenwerking. Verder doorlopend.


03-03-2017

er is 2x per jaar predikantenoverleg; op onderdelen worden contacten gelegd/samenwerking gezocht  met Wmo-kerken  (diaconaal platform). Een vertegenwoordiger namens de Wmo-kerken heeft zitting in de Wmo-raad.  Hierdoor nauwere samenwerking. Verder doorlopend.


21-06-2016

er is 2x per jaar predikantenoverleg; op onderdelen worden contacten gelegd/samenwerking gezocht  met Wmo-kerken  (diaconaal platform). Een vertegenwoordiger namens de Wmo-kerken neemt zitting in de Wmo-raad en in het bestuur van de Stichting Welzijn Staphorst.  Hierdoor nauwere samenwerking. Verder doorlopend.


06-04-2016

er is 2x per jaar predikantenoverleg; op onderdelen worden contacten gelegd/samenwerking gezocht  met Wmo-kerken  (diaconaal platform). Verder doorlopend.


G
Tijd
G
Geld