Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering

Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2014

Als onderdeel van de invoeringsmaatregelen participatiewet zal een voorstel worden gedaan voor de invoering van de tegenprestatie.Toelichting

G
Kwaliteit

Per 2015 is een verordening op de tegenprestatie van kracht. 

De tegenprestatie is onderdeel van het beleidsplan Participatiewet 2015-2016; deze wordt eerste helft 2017 ge-evalueerd. Daarmee wordt ook het beleid tegenprestatie ge-evalueerd.

03-03-2017

Per 2015 is een verordening op de tegenprestatie van kracht. 

De tegenprestatie is onderdeel van het beleidsplan Participatiewet 2015-2016; deze wordt eerste helft 2017 ge-evalueerd. Daarmee wordt ook het beleid tegenprestatie ge-evalueerd.


20-09-2016

Per 2015 is een verordening op de tegenprestatie van kracht. 

De tegenprestatie is onderdeel van het beleidsplan Participatiewet 2015-2016; deze wordt eerste helft 2017 ge-evalueerd. Daarmee wordt ook het beleid tegenprestatie ge-evalueerd.


10-06-2016

Per 2015 is een verordening op de tegenprestatie van kracht. 


G
Tijd

Evaluatie eerste helft 2017

G
Geld

hiermee zijn ambtelijke uren gemoeid.