Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Het behouden van eigen democratische legitimatie

Het behouden van eigen democratische legitimatie

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Einddatum: 31-12-2016

De raad wordt in een vroeg stadium geïnformeerd op hoofdzaken en beleidsvoornemens ten aanzien van intergemeentelijke samenwerking. Er wordt periodiek en onafhankelijk van andere informatie verslag gedaan van overleg tussen samenwerkende organisatie.Toelichting

G
Kwaliteit

Sinds 1 januari werken de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland intensief samen bij het organiseren van de inkoopadviesfunctie.

 

Doelstelling van deze samenwerking is synergievoordelen te creëren: delen van kennis, ervaring en expertise en verminderen van de kwetsbaarheid.

 

In de praktijk betekent dit dat voor de 3 gemeenten 2 fulltime inkoopadviseurs beschikbaar zijn, waarbij er op de maandag en de woensdag 1 of beide inkoopadviseurs in Staphorst aanwezig zijn. Daarnaast zijn ze, onafhankelijk van de locatie, de gehele week bereikbaar per e-mail en telefoon.

Medewerkers kunnen bij beide inkoopadviseurs terecht voor vragen op het gebied van inkopen en aanbesteden en zullen grote (Europese) aanbestedingen door één van hen begeleid worden.

 

Voor 2017 is een samenwerkingsagenda opgesteld waarin acties benoemd zijn die opgepakt zullen worden. Op deze samenwerkingsagenda staan onder andere:

  • het actualiseren en harmoniseren van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid;
  • het opstellen van standaard inkoopdocumenten;
  • het actualiseren en harmoniseren van gemeentelijke inkoopvoorwaarden;
  • het opstellen van een uniforme klachtenregeling.

De uitvoering van deze acties dragen bij aan een succesvolle samenwerking, ook wordt het eenvoudiger gezamenlijke inkooptrajecten te organiseren.

16-03-2017

De gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland zijn medio 2015 een onderzoek gestart naar de mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van inkopen en aanbesteden. In 2016 is, als resultaat van dit onderzoek, gewerkt aan de formering van een gezamenlijk inkoopadviesteam.

Doelstelling van deze samenwerking is synergievoordelen te creëren: delen van kennis, ervaring en expertise en verminderen van de kwetsbaarheid. Voor 2017 is een samenwerkingsagenda opgesteld waarin acties benoemd zijn die opgepakt zullen worden. waaronder het actualiseren en harmoniseren van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en de inkoopvoorwaarden.


03-03-2017

De gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland zijn medio 2015 een onderzoek gestart naar de mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het onderzoek is uitgevoerd door vierdejaars studenten van de Hogeschool Windesheim. Begin 2016 is door deze studenten het eindadvies opgeleverd. Een eerste conclusie was dat een samenwerking alleen tot succes kan leiden als gestart wordt met  het  harmoniseren van de processen. Naast het begeleiden van concrete aanbestedingen zal de samenwerking daarom gericht zijn op het actualiseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, aanpassen van de algemene inkoopvoorwaarden en het opstellen van standaard aanbestedingsdocumenten.


01-11-2016

De gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland zijn medio 2015 een onderzoek gestart naar de mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het onderzoek is uitgevoerd door vierdejaars studenten van de Hogeschool Windesheim. Begin 2016 is door deze studenten het eindadvies opgeleverd. Een eerste conclusie is dat een samenwerking alleen tot succes kan leiden als gestart wordt met  het  harmoniseren van de processen. Naast het begeleiden van concrete aanbestedingen zal de samenwerking daarom gericht zijn op het actualiseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, aanpassen van de algemene inkoopvoorwaarden en het opstellen van standaard aanbestedingsdocumenten.


15-09-2016

De gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland zijn medio 2015 een onderzoek gestart naar de mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van inkopen en aanbesteden. De intentie is de realisering van een gezamenlijk inkoopadviesteam. Het onderzoek is uitgevoerd door vierdejaars studenten van de Hogeschool Windesheim. Begin 2016 is door deze studenten het eindadvies opgeleverd. Een eerste conclusie is dat een samenwerking alleen tot succes kan leiden als gestart wordt met  met het harmoniseren van de processen. In SSZ-verband zal het een en ander verder uitgewerkt worden.


05-04-2016

De gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland zijn medio 2015 een onderzoek gestart naar de mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van inkopen en aanbesteden. De intentie is de realisering van een gezamenlijk inkoopadviesteam. Het onderzoek is uitgevoerd door vierdejaars studenten van de Hogeschool Windesheim. Begin 2016 is door deze studenten het eindadvies opgeleverd. Een eerste conclusie is dat een samenwerking alleen tot succes kan leiden als gestart wordt met  met het harmoniseren van de processen. In SSZ-verband zal het een en ander verder uitgewerkt worden.


O
Tijd
G
Geld

Voor de inzet van Staphorst (0,5 fte) is een bedrag van € 15.000 beschikbaar voor inhuur derden in het kader van gemeentelijke samenwerking en in het vacaturebudget 0,2 fte voor een inkoopadviseur.