Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Herziening saneringsbeleid

Herziening saneringsbeleid

Status
Moet nog starten

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

In de Taskforce RO is met deelnemers afgesproken dat dit na de zomer wordt opgepakt mede omdat er geen initiatieven op de plank lagen en er geen druk op lag. lopende verzoeken worden aan het oude beleid getoetst.Toelichting

G
Kwaliteit

Opstellen nieuw saneringsbeleid  hangt samen met de effecten geurbeleid, zie 8.5.7.  Het geurbeleid is inmiddels aangepast. Maandag 19 september heeft het laatste Atelier in het kader van de actualisatie van het Saneringsbeleid plaatsgevonden.  Het beleid wordt nu vorm gegeven.

Het concept beleid, dat nu Transformatiebeleid wordt genoemd,  is inmiddels aangeboden aan het college .

In de raad van 14 maart 2017 is het Transformatiebeleid vastgesteld.

17-03-2017

Opstellen nieuw saneringsbeleid  hangt samen met de effecten geurbeleid, zie 8.5.7.  Het geurbeleid is inmiddels aangepast. Maandag 19 september heeft het laatste Atelier in het kader van de actualisatie van het Saneringsbeleid plaatsgevonden.  Het beleid wordt nu vorm gegeven.

Het concept beleid, dat nu Transformatiebeleid wordt genoemd,  is inmiddels aangeboden aan het college .

In de raad van 14 maart 2017 is het Transformatiebeleid vastgesteld.


03-03-2017

Opstellen nieuw saneringsbeleid  hangt samen met de effecten geurbeleid, zie 8.5.7.  Het geurbeleid is inmiddels aangepast. Maandag 19 september heeft het laatste Atelier in het kader van de actualisatie van het Saneringsbeleid plaatsgevonden.  Het beleid wordt nu vorm gegeven.

Het concept beleid, dat nu Transformatiebeleid wordt genoemd,  is inmiddels aangeboden aan het college .


08-11-2016

Opstellen nieuw saneringsbeleid  hangt samen met de effecten geurbeleid, zie 8.5.7.  Het geurbeleid is inmiddels aangepast. Maandag 19 september heeft het laatste Atelier in het kader van de actualisatie van het Saneringsbeleid plaatsgevonden.  Het beleid wordt nu vorm gegeven.


22-09-2016

Opstellen nieuw saneringsbeleid  hangt samen met de effecten geurbeleid, zie 8.5.7.  Het geurbeleid is inmiddels aangepast. Maandag 19 september heeft het laatste Atelier in het kader van de actualisatie van het Saneringsbeleid plaatsgevonden.  Het beleid kan nu vorm gegeven worden.


27-05-2016

Opstellen nieuw saneringsbeleid  hangt samen met de effecten geurbeleid, zie 8.5.7


R
Tijd

Het beleid wordt in het 1e kwartaal van 2017 ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

G
Geld

nvt