Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Herziening financiële verordening

Herziening financiële verordening

Status
Moet nog starten

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

In de loop van 2014 zal door de VNG een nieuwe model financiële verordening beschikbaar worden gesteld.   Deze zal gebruikt worden om ook onze eigen verordening te herzien.Toelichting

O
Kwaliteit

Voldoen aan :

-   nieuwe BBV-wetgeving en

-  aansluiten op het werken met Pepperflow.

15-03-2017

Voldoen aan :

-   nieuwe BBV-wetgeving en

-  aansluiten op het werken met Pepperflow.


03-03-2017

Voldoen aan :

-   wetgeving en

-  aansluiten op het werken met Pepperflow.


14-09-2016

Voldoen aan :

-   wetgeving en

-  aansluiten op het werken met Pepperflow.


04-04-2016

Voldoen aan :

-   wetgeving en

-  aansluiten op het werken met Pepperflow.


R
Tijd

Zal als sluitstuk van het traject verbetering P & C - cyclus worden uitgevoerd.

Planning is de herziening voor het zomerreces 2017 te hebben afgerond.

Met de samenstelling is een start gemaakt.

Geagendeerd voor de werkgroep p & c d.d.: 15 mei 2017 

 

O
Geld

Mogelijk zal   externe ondersteuning  noodzakelijk zijn.

Vooralsnog wordt dit ambtelijk uitgevoerd.