Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp

Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

Het budget voor de huishoudelijke hulp wordt door het Rijk in 2015 beleidsmatig met 40% gekort. Het huidige systeem van huishoudelijke hulp zal daarom moeten worden herzien. In plaats van huishoudelijke hulp dient er een maatwerkvoorziening te komen alleen voor de mensen die het werkelijk nodig hebben en dit niet uit eigen middelen kunnen betalen. Hierover zal overleg worden gevoerd met de WMO Raad.Toelichting

G
Kwaliteit

Het omzetten van het huidige systeem huishoudelijke hulp naar een algemene voorziening biedt geen meerwaarde en druist in tegen de laatst bekende jurisprudentie. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het bieden van huishoudelijke hulp aan burgers die het niet zelf kunnen en zelf kunnen organiseren

03-03-2017

Het omzetten van het huidige systeem huishoudelijke hulp naar een algemene voorziening biedt geen meerwaarde en druist in tegen de laatst bekende jurisprudentie. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het bieden van huishoudelijke hulp aan burgers die het niet zelf kunnen en zelf kunnen organiseren


28-04-2016

Het omzetten van het huidige systeem huishoudelijke hulp naar een algemene voorziening biedt geen meerwaarde en druist in tegen de laatst bekende jurisprudentie. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het bieden van huishoudelijke hulp aan burgers die het niet zelf kunnen en zelf kunnen organiseren


G
Tijd

Alle burgers met een indicatie voor huishoudelijke hulp zijn in 2015 bezocht en geherindiceerd

G
Geld