Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden

Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

Dit is al enige tijd onderwerp van gesprek tussen het college en de dorps- en wijkraden. In het eerste kwartaal 2015 zal hen een concreet voorstel met handelingsvrijheid binnen kaders en verantwoording achteraf worden gedaan. Als zij daarmee instemmen, kan dit in 2015 worden ingevoerd.Toelichting

G
Kwaliteit

De rol van wijk- en dorpsraden is neergelegd in de nota Burgerkracht. In het licht van overheidsparticipatie wordt afgetast of wijk- en dorpsraden meer initiatief en verantwoordelijkheid kan worden gegeven. Dit is onderwerp van gesprek tussen wijk-/dorpsraden en gemeente. De dorps- en wijkraden zijn zelfstandige rechtspersonen en hebben uit dien hoofde ook handelingsvrijheid.

In 2016 wordt als pilot gewerkt met een wijkbudget. Dat is momenteel in uitvoering. In oktober 2016 is met de dorps- en wijkraden gesproken over de stand van zaken bij de uitvoering van de pilot. Onder andere op basis daarvan zal een voorstel over een vervolg worden gedaan. Hierover wordt een voorstel opgenomen bij de evaluatie van de nota Burgerkracht.

03-03-2017

De rol van wijk- en dorpsraden is neergelegd in de nota Burgerkracht. In het licht van overheidsparticipatie wordt afgetast of wijk- en dorpsraden meer initiatief en verantwoordelijkheid kan worden gegeven. Dit is onderwerp van gesprek tussen wijk-/dorpsraden en gemeente. De dorps- en wijkraden zijn zelfstandige rechtspersonen en hebben uit dien hoofde ook handelingsvrijheid.

In 2016 wordt als pilot gewerkt met een wijkbudget. Dat is momenteel in uitvoering. In oktober 2016 is met de dorps- en wijkraden gesproken over de stand van zaken bij de uitvoering van de pilot. Onder andere op basis daarvan zal een voorstel over een vervolg worden gedaan. Hierover wordt een voorstel opgenomen bij de evaluatie van de nota Burgerkracht.


03-11-2016

De rol van wijk- en dorpsraden is neergelegd in de nota Burgerkracht. In het licht van overheidsparticipatie wordt afgetast of wijk- en dorpsraden meer initiatief en verantwoordelijkheid kan worden gegeven. Dit is onderwerp van gesprek tussen wijk-/dorpsraden en gemeente. De dorps- en wijkraden zijn zelfstandige rechtspersonen en hebben uit dien hoofde ook handelingsvrijheid.

In 2016 wordt als pilot gewerkt met een wijkbudget. Dat is momenteel in uitvoering. In oktober 2016 is met de dorps- en wijkraden gesproken over de stand van zaken bij de uitvoering van de pilot. Onder andere op basis daarvan zal een voorstel over een vervolg worden gedaan. Hierover wordt een voorstel opgenomen bij de evaluatie van de nota Burgerkracht.


22-06-2016

De rol van wijk- en dorpsraden is neergelegd in de nota Burgerkracht. In het licht van overheidsparticipatie wordt afgetast of wijk- en dorpsraden meer initiatief en verantwoordelijkheid kan worden gegeven. Dit is onderwerp van gesprek tussen wijk-/dorpsraden en gemeente. De dorps- en wijkraden zijn zelfstandige rechtspersonen en hebben uit dien hoofde ook handelingsvrijheid.

In 2016 wordt als pilot gewerkt met een wijkbudget. Dat is momenteel in uitvoering. Eind 2016 zal de pilot worden ge-evalueerd.


08-06-2016

De rol van wijk- en dorpsraden is neergelegd in de nota Burgerkracht. In het licht van overheidsparticipatie wordt afgetast of wijk- en dorpsraden meer initiatief en verantwoordelijkheid kan worden gegeven. Dit is onderwerp van gesprek tussen wijk-/dorpsraden en gemeente. De dorps- en wijkraden zijn zelfstandige rechtspersonen en hebben uit dien hoofde ook handelingsvrijheid.

In 2016 wordt als pilot gewerkt met een wijkbudget. Dat is momenteel in uitvoering. Eind 2016 zal de pilot worden ge-evalueerd.


R
Tijd

uitvoering loopt

G
Geld

met de uitvoering van dit punt zijn ambtelijke uren gemoeid.