Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Gemeente maakt afspraken over gegevesnuitwisseling en privacy

Gemeente maakt afspraken over gegevesnuitwisseling en privacy

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2014

Gemeente maakt afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming en met gecertificeerde instellingen over gegevesnuitwisseling en privacy. Een actief samenwerkingsverband binnen de regio IJsselland is hierbij gewenst. Toelichting

Privacyregeling Jeugdhulp CJG Staphorst gereed in 2014. Tevens training en handreiking aanwezig.

G
Kwaliteit
03-03-2017

Privacyregeling Jeugdhulp CJG Staphorst gereed in 2014. Tevens training en handreiking aanwezig.


23-05-2016

Privacyregeling Jeugdhulp CJG Staphorst gereed in 2014. Tevens training en handreiking aanwezig.


G
Tijd
G
Geld