Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Gebruik burgernet en AED

Gebruik burgernet en AED

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

Het college zal dit opnemen in het Integraal Veiligheidsplan (zie punt 2.1.1).

 Toelichting

G
Kwaliteit

Op 10 mei 2016 is de raad akkoord gegaan met het voorstel mbt beheer, onderhoud en vervanging van 34  AED-apparaten  zoals opgenomen in het spreidings-/dekkingsplan. Beschikking aan stichting is opgesteld en verzonden.

03-03-2017

Op 10 mei 2016 is de raad akkoord gegaan met het voorstel mbt beheer, onderhoud en vervanging van 34  AED-apparaten  zoals opgenomen in het spreidings-/dekkingsplan. Beschikking aan stichting is opgesteld en verzonden.


21-06-2016

Op 10 mei 2016 is de raad akkoord gegaan met het voorstel mbt beheer, onderhoud en vervanging van 34  AED-apparaten  zoals opgenomen in het spreidings-/dekkingsplan. Beschikking aan stichting is opgesteld en verzonden.


03-05-2016

spreidings-/dekkingsplan is opgesteld.  Contacten met stichting AED Staphorst zijn gelegd. Op 10 mei 2016 wordt een voorstel mbt beheer, onderhoud en vervanging van AED-apparaten in de gemeenteraad behandeld.


G
Tijd
G
Geld

extra benodigde structurele middelen ad € 8.500 zijn door de raad beschikbaar gesteld.