Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe

Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe

Status
Permanent

De aanvragen voor een evenementenvergunning zullen voor een langere termijn worden verleend.Toelichting

G
Kwaliteit

Voor jaarlijks terugkerende evenementen op de Tippe, dit betreft zowel A en B evenementen, wordt er sinds 2011 een vergunning voor onbepaalde tijd afgegeven. 

06-04-2017

Voor jaarlijks terugkerende evenementen op de Tippe, dit betreft zowel A en B evenementen, wordt er sinds 2011 een vergunning voor onbepaalde tijd afgegeven. 


03-03-2017

Dit is een permanent gebeuren


31-05-2016

Dit is een permanent gebeuren


G
Tijd

Melding wordt ingediend met betrekking tot de datum waarop het evenement plaatsvindt. Mochten blijken dat de aard en omvang van het evenement dusdanig wijzigt dan zal  er opnieuw een evenementenvergunning aangevraagd moet worden. Dit betekent dat de vergunning voor onbepaalde tijd op dat moment niet van toepassing is.

G
Geld

Organisaties doen melding van evenement.  Betalen geen leges voor het afgeven van een evenementenvergunning.