Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Evaluatie maximum aantal A-evenementen

Evaluatie maximum aantal A-evenementen

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

Er komt een evaluatie van het maximum voor het aantal A-evenementen per kern/buitengebied. De gemeente kan geen planning maken (hoogstens wat bijsturen), omdat wij moeten beslissen op aanvragen.Toelichting

G
Kwaliteit

Aan het evaluatiedocument wordt gewerkt.

29-03-2017

Aan het evaluatiedocument wordt gewerkt.


03-03-2017

Aan het evaluatiedocument wordt gewerkt.


16-11-2016

Aan het evaluatiedocument wordt gewerkt.


16-09-2016

Aan het evaluatiedocument wordt gewerkt.


19-05-2016

Aan het evaluatiedocument wordt gewerkt.


R
Tijd

Evaluatie is gestart, zijn enkele ontwikkelingen gaande die mogelijk meegenomen worden in de evaluatie. Vanwege wijzigingen takenpakket is er de afgelopen tijd weinig gewerkt aan het document. Streven is om dit zo snel mogelijk weer op te pakken.

G
Geld

Wordt binnen bestaande formatie uitgevoerd.