Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Evaluatie huidige startersleningen

Evaluatie huidige startersleningen

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2016
Einddatum: 31-12-2016

Er komt een evaluatie van de startersleningen. Om deze ook van toepassing te verklaren voor nieuwbouw is een positief besluit nodig van Provinciale Staten.Toelichting

O
Kwaliteit

In de vastegstelde woonvisie heeft de raad aangegeven de mogelijkheden voor een vervolg van d estarterslening te onderzoeken. Er ligt ook een relatie met duurzaamheid.

23-05-2017

In de vastegstelde woonvisie heeft de raad aangegeven de mogelijkheden voor een vervolg van d estarterslening te onderzoeken. Er ligt ook een relatie met duurzaamheid.


03-03-2017

In de vastegstelde woonvisie heeft de raad aangegeven de mogelijkheden voor een vervolg van d estarterslening te onderzoeken. Er ligt ook een relatie met duurzaamheid.


08-11-2016

In de vastegstelde woonvisie heeft de raad aangegeven de mogelijkheden voor een vervolg van d estarterslening te onderzoeken. Er ligt ook een relatie met duurzaamheid.


10-11-2015

O
Tijd

Er heeft inmiddels een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden met St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Daarnaast is de provincie geraadpleegd. De verwachting is dat er in net derde of vierde kwartaal 2017 een voorstel gereed is.

G
Geld