Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Duidelijkheid locatie dienstencentrum

Duidelijkheid locatie dienstencentrum

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2017

Ambtelijk is hier onlangs een start mee gemaakt. Het 1e deel van het programma: Uitvoering projectplan wordt gedekt uit het budget dat is vastgesteld voor de uitvoering van Woonservicegebieden. Vanaf ontwerpfase zal er een krediet voor inhuur architecten e.d. worden aangevraagd bij de Raad.Toelichting

G
Kwaliteit

Met een aantal stakeholders is gesproken over het gewenste programma van een nieuw wijkservicecentrum. De gesprekken en inventarisatie is afgerond en verwoord in een Programmeringsdocument. Medio oktober/november zou het programmeringsdocument aan het college worden aangeboden voor een standpuntbepaling. De raad is hierover geïnformeerd. Voorlopig wordt het dossier gekoppeld aan het dossier voor het doen van onderzoek naar het verduurzamen van het gemeentehuis.

12-05-2017

Met een aantal stakeholders is gesproken over het gewenste programma van een nieuw wijkservicecentrum. De gesprekken en inventarisatie is afgerond en verwoord in een Programmeringsdocument. Medio oktober/november zou het programmeringsdocument aan het college worden aangeboden voor een standpuntbepaling. De raad is hierover geïnformeerd. Voorlopig wordt het dossier gekoppeld aan het dossier voor het doen van onderzoek naar het verduurzamen van het gemeentehuis.


03-03-2017

Met een aantal stakeholders is gesproken over het gewenste programma van een nieuw wijkservicecentrum. De gesprekken en inventarisatie is afgerond en verwoord in een Programmeringsdocument. Medio oktober/november zou het programmeringsdocument aan het college worden aangeboden voor een standpuntbepaling. De raad is hierover geïnformeerd, maar dit dossier zal mogelijk gekoppeld worden aan het dossier voor het doen van onderzoek naar het verduurzamen van het gemeentehuis.


22-09-2016

Met een aantal stakeholders is gesproken over het gewenste programma van een nieuw wijkservicecentrum. De gesprekken en inventarisatie is afgerond en verwoord in een Programmeringsdocument. Medio oktober/november zal het programmeringsdocument aan het college worden aangeboden voor een standpuntbepaling. De raad wordt hierover geïnformeerd.


31-05-2016

Met een aantal stakeholders is gesproken over het gewenste programma van een nieuw wijkservicecentrum. De gesprekken en inventarisatie is afgerond en verwoord in een Programmeringsdocument. Na de zomer zal dit een vervolg krijgen en kunnen het college en de raad een besluit nemen over het voorstel en de plan van aanpak.


G
Tijd

De verwachting is dat voor de zomer van 2017 meer duidelijkheid gegeven kan worden omtrent de planvorming rond de verduurzaamheid van het gemeentehuis.

G
Geld

Voor 2017 zullen extra middelen nodig zijn als het gaat om de ontwerpopgave van een nieuw Dienstencentrum.