Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Doorontwikkeling organisatie

Doorontwikkeling organisatie

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2016

2 jaar geleden is een ambtelijke reorganisatie doorgevoerd. Het is gebruikelijk om na 1 of 2 jaar te kijken in hoeverre alle veranderingen op de afdelingen en posities zijn uitgevallen zoals verwacht. Vaak worden op enkele functies/posities nog correcties doorgevoerd omdat mensen zich niet op de juiste plek voelen of minder functioneren als verwacht. Er zal een evaluatie plaatsvinden van de ingezette reorganisatie en daar waar mogelijk zullen verbeterpunten worden aangepast. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zullen aanpassingen plaatsvinden in de organisatie.

Wat mag het kosten?

Voorlopig wordt hiervoor een éénmalig bedrag geraamd van € 500.000.Toelichting

G
Kwaliteit

Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid

03-03-2017

Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid


31-10-2016

Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid


18-05-2016

Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid


O
Tijd

Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid. Het college heeft ingestemd met het rapport. Het is voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

 

G
Geld

Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid

De raad heeft een bedrag van 2 x € 250.000 beschikbaar gesteld.