Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme

Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

In 2015 zal het recreatie- en toerismebeleid worden geëvalueerd. Dit zal resulteren in een nieuw beleidsplan. In de lijst van Investeringen 2016 is € 95.000 gereserveerd. De inbreng van de fracties wordt hierbij mee genomen:

  • Initiëren platform Recreatie en toerisme door wandelroutes online/app te plaatsen, dit kan gecombineerd worden met aanleg recreatieve fietspaden; 
  • Aanduiding bebording en route langs bezienswaardigheden voor toerist; 
  • Actief inzetten voor het verkrijgen van externe subsidies voor aanleg recreatieve fietspaden met aansluiting op fietspaden buurgemeenten; 
  • Plan van aanpak boost recreatie IJhorst en Oldematen.


Toelichting

O
Kwaliteit

Met externe ondersteuning van Cruys Consultants en ZKA Consultants wordt er gewerkt aan een bondige recreatie- en toerisme visie met actieplan dat richtinggevend is voor de komende jaren. De planvorming vindt plaats in nauwe samenwerking met ondernemers en marketingorganisaties.  Er is ook een  vitaliteitsscan van de recreatiesector uitgevoerd. Op 6 juli 2016 en 14 december 2016 is een conceptvisie met de recreatiesector en andere betrokkenen gedeeld. Op de raadsinformatieavond van 7 maart 2017 is aan de raad het concept voorgelegd.
In het tweede kwartaal van 2017 zal de visie aan de raadsleden ter vaststelling worden voorgelegd.

22-03-2017

Met externe ondersteuning van Cruys Consultants en ZKA Consultants wordt er gewerkt aan een bondige recreatie- en toerisme visie met actieplan dat richtinggevend is voor de komende jaren. De planvorming vindt plaats in nauwe samenwerking met ondernemers en marketingorganisaties.  Er is ook een  vitaliteitsscan van de recreatiesector uitgevoerd. Op 6 juli 2016 en 14 december 2016 is een conceptvisie met de recreatiesector en andere betrokkenen gedeeld. Op de raadsinformatieavond van 7 maart 2017 is aan de raad het concept voorgelegd.
In het tweede kwartaal van 2017 zal de visie aan de raadsleden ter vaststelling worden voorgelegd.


03-03-2017

Met externe ondersteuning van Cruys Consultants en ZKA Consultants wordt er gewerkt aan een bondige recreatie- en toerisme visie met actieplan dat richtinggevend is voor de komende jaren. De planvorming vindt plaats in nauwe samenwerking met ondernemers en marketingorganisaties.  Er is ook een  vitaliteitsscan van de recreatiesector uitgevoerd. Op 6 juli 2016 en 14 december 2016 is een conceptvisie met de recreatiesector en andere betrokkenen gedeeld. In het eerste kwartaal van 2017 zal een aangepaste visie aan de raadsleden worden gepresenteerd.  


31-10-2016

Met externe ondersteuning van Cruys Consultants en ZKA Consultants wordt er gewerkt aan een bondige recreatie- en toerisme visie met actieplan dat richtinggevend is voor de komende jaren. De planvorming vindt plaats in nauwe samenwerking met ondernemers en marketingorganisaties.  Er wordt ook een  vitaliteitsscan van de recreatiesector uitgevoerd. Op 6 juli a.s. worden de optionele bevindingen met de recreatiesector gedeeld in een haal- en breng bijeenkomst in het gemeentehuis.
Een bredere groep ondernemers alsmede de raadsleden zullen worden geconsulteerd zodat de visie een breed draagvlak krijgt. Verwachte einddatum voorjaar 2017.


24-06-2016

Met externe ondersteuning van Cruys Consultants en ZKA Consultants wordt er gewerkt aan een bondige recreatie- en toerisme visie met actieplan dat richtinggevend is voor de komende jaren. De planvorming vindt plaats in nauwe samenwerking met ondernemers en marketingorganisaties.  Er wordt ook een  vitaliteitsscan van de recreatiesector uitgevoerd. Op 6 juli a.s. worden de optionele bevindingen met de recreatiesector gedeeld in een haal- en breng bijeenkomst in het gemeentehuis.


18-05-2016

Met externe ondersteuning van Cruys Consultants en ZKA Consultants wordt er gewerkt aan een bondige recreatie- en toerisme visie met actieplan dat richtinggevend is voor de komende jaren. De planvorming vindt plaats in nauwe samenwerking met ondernemers en marketingorganisaties.  Er wordt ook een  vitaliteitsscan van de recreatiesector uitgevoerd.


R
Tijd

Verwachte vaststelling visie in 2e kwartaal 2017.

G
Geld