Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Deelname Werkgroep Regio IJsselland

Deelname Werkgroep Regio IJsselland

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2016
Einddatum: 31-12-2016

Deelname werkgroep Regio IJsselland ter verbetering van kaderstelling/sturing en beheersing GR.Toelichting

G
Kwaliteit

Er is door de werkgroep een notitie  "grip op de v erbonden partijen" met als ondertitel  Hoe komen we tot een gezonde balans tussen controle en vertrouwen?  samengesteld.

De kring van gemeentesecretarissen heeft aangegeven dat er prio moet worden gegeven aan 2 reeds lopende pilots: governance en financiën binnen de GGD. Deze kunnen de werkgroep ondersteunen in het ontwikkelen van beleid en maken van concrete acties.

De gem.secr. van Dalfsen en Raalte zullen bezien hoe de 2 pilots en onze werkgroep dit kunnen afstemmen. 

Jan Roorda (beleidsambtenaar GGD) zal er zorg voor dragen dat vanuit de GGD de beide pilots en de werkgroep van input en terugkoppeling worden voorzien.

Er is gestart met het ontwikkelen/samenstellen van een concept-handreiking verbonden partijen.

De samenstelling van deze concept-handreiking is afgerond. Gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om ambtelijk te reageren voor 11 mei a.s.

 Bezien wordt hoe de verdere bestuurlijke gang van deze handreiking richting de Kring van Gemeentesecretarissen

+ de stappen die nog gezet moeten worden ten behoeve van de implementatie in de gemeentelijke organisaties en bij de verbonden partijen.

Concept-handreiking Nota Verbonden Partijen is nog altijd niet besproken in de Kring der gemeentesecretarissen. De verwachting is dat dit in de volgende vergadering plaats zal gaan vinden.    

Nog niet behandeld.   

De kring der gemeentesecretarissen heeft begin februari, met waardering, ingestemd met het regionale verhaal Verbonden partijen van de werkgroep.

De werkgroep zal weer bij elkaar worden geroepen. 

Als eerst stap zal dan een concrete opdracht worden uitgeschreven die kan worden besproken.

 

   

15-03-2017

Er is door de werkgroep een notitie  "grip op de v erbonden partijen" met als ondertitel  Hoe komen we tot een gezonde balans tussen controle en vertrouwen?  samengesteld.

De kring van gemeentesecretarissen heeft aangegeven dat er prio moet worden gegeven aan 2 reeds lopende pilots: governance en financiën binnen de GGD. Deze kunnen de werkgroep ondersteunen in het ontwikkelen van beleid en maken van concrete acties.

De gem.secr. van Dalfsen en Raalte zullen bezien hoe de 2 pilots en onze werkgroep dit kunnen afstemmen. 

Jan Roorda (beleidsambtenaar GGD) zal er zorg voor dragen dat vanuit de GGD de beide pilots en de werkgroep van input en terugkoppeling worden voorzien.

Er is gestart met het ontwikkelen/samenstellen van een concept-handreiking verbonden partijen.

De samenstelling van deze concept-handreiking is afgerond. Gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om ambtelijk te reageren voor 11 mei a.s.

 Bezien wordt hoe de verdere bestuurlijke gang van deze handreiking richting de Kring van Gemeentesecretarissen

+ de stappen die nog gezet moeten worden ten behoeve van de implementatie in de gemeentelijke organisaties en bij de verbonden partijen.

Concept-handreiking Nota Verbonden Partijen is nog altijd niet besproken in de Kring der gemeentesecretarissen. De verwachting is dat dit in de volgende vergadering plaats zal gaan vinden.    

Nog niet behandeld.   

De kring der gemeentesecretarissen heeft begin februari, met waardering, ingestemd met het regionale verhaal Verbonden partijen van de werkgroep.

De werkgroep zal weer bij elkaar worden geroepen. 

Als eerst stap zal dan een concrete opdracht worden uitgeschreven die kan worden besproken.

 

   


03-03-2017

Er is door de werkgroep een notitie  "grip op de v erbonden partijen" met als ondertitel  Hoe komen we tot een gezonde balans tussen controle en vertrouwen?  samengesteld.

De kring van gemeentesecretarissen heeft aangegeven dat er prio moet worden gegeven aan 2 reeds lopende pilots: governance en financiën binnen de GGD. Deze kunnen de werkgroep ondersteunen in het ontwikkelen van beleid en maken van concrete acties.

De gem.secr. van Dalfsen en Raalte zullen bezien hoe de 2 pilots en onze werkgroep dit kunnen afstemmen. 

Jan Roorda (beleidsambtenaar GGD) zal er zorg voor dragen dat vanuit de GGD de beide pilots en de werkgroep van input en terugkoppeling worden voorzien.

Er is gestart met het ontwikkelen/samenstellen van een concept-handreiking verbonden partijen.

De samenstelling van deze concept-handreiking is afgerond. Gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om ambtelijk te reageren voor 11 mei a.s.

 Bezien wordt hoe de verdere bestuurlijke gang van deze handreiking richting de Kring van Gemeentesecretarissen

+ de stappen die nog gezet moeten worden ten behoeve van de implementatie in de gemeentelijke organisaties en bij de verbonden partijen.

Concept-handreiking Nota Verbonden Partijen is nog altijd niet besproken in de Kring der gemeentesecretarissen. De verwachting is dat dit in de volgende vergadering plaats zal gaan vinden.    

Nog niet behandeld.   

   


31-10-2016

Er is door de werkgroep een notitie  "grip op de v erbonden partijen" met als ondertitel  Hoe komen we tot een gezonde balans tussen controle en vertrouwen?  samengesteld.

De kring van gemeentesecretarissen heeft aangegeven dat er prio moet worden gegeven aan 2 reeds lopende pilots: governance en financiën binnen de GGD. Deze kunnen de werkgroep ondersteunen in het ontwikkelen van beleid en maken van concrete acties.

De gem.secr. van Dalfsen en Raalte zullen bezien hoe de 2 pilots en onze werkgroep dit kunnen afstemmen. 

Jan Roorda (beleidsambtenaar GGD) zal er zorg voor dragen dat vanuit de GGD de beide pilots en de werkgroep van input en terugkoppeling worden voorzien.

Er is gestart met het ontwikkelen/samenstellen van een concept-handreiking verbonden partijen.

De samenstelling van deze concept-handreiking is afgerond. Gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om ambtelijk te reageren voor 11 mei a.s.

 Bezien wordt hoe de verdere bestuurlijke gang van deze handreiking richting de Kring van Gemeentesecretarissen

+ de stappen die nog gezet moeten worden ten behoeve van de implementatie in de gemeentelijke organisaties en bij de verbonden partijen.

Concept-handreiking Nota Verbonden Partijen is nog altijd niet besproken in de Kring der gemeentesecretarissen. De verwachting is dat dit in de volgende vergadering plaats zal gaan vinden.    

   


20-06-2016

Er is door de werkgroep een notitie  "grip op de v erbonden partijen" met als ondertitel  Hoe komen we tot een gezonde balans tussen controle en vertrouwen?  samengesteld.

De kring van gemeentesecretarissen heeft aangegeven dat er prio moet worden gegeven aan 2 reeds lopende pilots: governance en financiën binnen de GGD. Deze kunnen de werkgroep ondersteunen in het ontwikkelen van beleid en maken van concrete acties.

De gem.secr. van Dalfsen en Raalte zullen bezien hoe de 2 pilots en onze werkgroep dit kunnen afstemmen. 

Jan Roorda (beleidsambtenaar GGD) zal er zorg voor dragen dat vanuit de GGD de beide pilots en de werkgroep van input en terugkoppeling worden voorzien.

Er is gestart met het ontwikkelen/samenstellen van een concept-handreiking verbonden partijen.

De samenstelling van deze concept-handreiking is afgerond. Gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om ambtelijk te reageren voor 11 mei a.s.

 Bezien wordt hoe de verdere bestuurlijke gang van deze handreiking richting de Kring van Gemeentesecretarissen

+ de stappen die nog gezet moeten worden ten behoeve van de implementatie in de gemeentelijke organisaties en bij de verbonden partijen.

  

   


02-05-2016

Er is door de werkgroep een notitie  "grip op de v erbonden partijen" met als ondertitel  Hoe komen we tot een gezonde balans tussen controle en vertrouwen?  samengesteld.

De kring van gemeentesecretarissen heeft aangegeven dat er prio moet worden gegeven aan 2 reeds lopende pilots: governance en financiën binnen de GGD. Deze kunnen de werkgroep ondersteunen in het ontwikkelen van beleid en maken van concrete acties.

De gem.secr. van Dalfsen en Raalte zullen bezien hoe de 2 pilots en onze werkgroep dit kunnen afstemmen. 

Jan Roorda (beleidsambtenaar GGD) zal er zorg voor dragen dat vanuit de GGD de beide pilots en de werkgroep van input en terugkoppeling worden voorzien.

Er is gestart met het ontwikkelen/samenstellen van een concept-handreiking verbonden partijen.

De samenstelling van deze concept-handreiking is afgerond. Gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om ambtelijk te reageren voor 11 mei a.s.

 

  

   


O
Tijd

Bij de planning is er van uitgegaan dat het volledige kalenderjaar 2016 nodig is.

Door wijziging van de aanpak (zie kwaliteit) is het onduidelijk of dit consequenties zal hebben voor de planning.

Verwacht wordt dat de planning zal worden overschreden.  

Planning van 31-12-2016 wordt niet gehaald.

 

 

G
Geld

De kosten beperken zich vooralsnog tot het "leveren" van ambtelijke inzet door de gemeente.