Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Deelname aan kennistafels door betrokken burgers

Deelname aan kennistafels door betrokken burgers

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2014

Deelname aan kennistafels door betrokken burgers (zie 1.4.2) en hierbij helder en correct aangeven in hoeverre zij zeggenschap en invloed hebben.Toelichting

G
Kwaliteit

De afgelopen periode is al werkendeweg invulling gegeven aan het begrip Kennistafel.

Als nadere invulling en  vervolg  van het onderdeel burgerpartcipatie uit de nota Burgerkracht is een handboek Burgerparticipatie opgesteld; daarin worden alle mogelijk toe te passen instrumenten beschreven en worden voorbeelden gegeven uit onze eigen gemeente. Hierin is ook de Kennistafel opgenomen.  Dat begrip is hiermee ingekaderd.

03-03-2017

De afgelopen periode is al werkendeweg invulling gegeven aan het begrip Kennistafel.

Als nadere invulling en  vervolg  van het onderdeel burgerpartcipatie uit de nota Burgerkracht is een handboek Burgerparticipatie opgesteld; daarin worden alle mogelijk toe te passen instrumenten beschreven en worden voorbeelden gegeven uit onze eigen gemeente. Hierin is ook de Kennistafel opgenomen.  Dat begrip is hiermee ingekaderd.


20-09-2016

De afgelopen periode is al werkendeweg invulling gegeven aan het begrip Kennistafel.

Als nadere invulling en  vervolg  van het onderdeel burgerpartcipatie uit de nota Burgerkracht is een handboek Burgerparticipatie opgesteld; daarin worden alle mogelijk toe te passen instrumenten beschreven en worden voorbeelden gegeven uit onze eigen gemeente. Hierin is ook de Kennistafel opgenomen.  Dat begrip is hiermee ingekaderd.


14-06-2016

De afgelopen periode is al werkendeweg invulling gegeven aan het begrip Kennistafel.


G
Tijd

Waar mogelijk wordt er gebruik van dit instrument gemaakt.

G
Geld

nvt