Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Creëren van Kennistafels

Creëren van Kennistafels

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2015

Het college komt met een voorstel, waarin wordt aangegeven wat onder kennistafels wordt verstaan en wanneer deze kunnen worden toegepast.Toelichting

G
Kwaliteit

Het begrip Kennistafel is de afgelopen 2 jaar op verschillende manieren vorm gegeven. Met inachtneming van de nota Burgerkracht is  het begrip Kennistafel nader ingekaderd in het handboek Burgerpartcipatie. Het college heeft dit in september 2016 vastgesteld en ter kennis van de gemeenteraad gebracht. 

03-03-2017

Het begrip Kennistafel is de afgelopen 2 jaar op verschillende manieren vorm gegeven. Met inachtneming van de nota Burgerkracht is  het begrip Kennistafel nader ingekaderd in het handboek Burgerpartcipatie. Het college heeft dit in september 2016 vastgesteld en ter kennis van de gemeenteraad gebracht. 


03-11-2016

Het begrip Kennistafel is de afgelopen 2 jaar op verschillende manieren vorm gegeven. Met inachtneming van de nota Burgerkracht is  het begrip Kennistafel nader ingekaderd in het handboek Burgerpartcipatie. Het college heeft dit in september 2016 vastgesteld en ter kennis van de gemeenteraad gebracht. 


22-06-2016

Het begrip Kennistafel is de afgelopen 2 jaar op verschillende manieren vorm gegeven. Met inachtneming van de nota Burgerkracht wordt het begrip Kennistafel nader ingekaderd in het handboek Burgerpartcipatie dat in voorbereiding is. 


14-06-2016

Met inachtneming van de nota Burgerkracht wordt de eerste versie van de notitie aangepast


G
Tijd

De kennistafel is opgenomen in het handboek Burgerparticipatie. Dit is recent gepresenteerd./gecommuniceerd met de beleidsmedewerkers.

G
Geld