Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing

Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden  voor bebouwing

Status
Gereed

Op basis van de bestemmingsplan De Streek en het buitengebied mogen bij recht bijgebouwen benut worden voor hobbymatige agrarische activiteiten. Daarnaast kennen beide bestemmingsplannen mogelijkheden om via een binnenplanse afwijking extra bebouwing toe te staan.Toelichting

G
Kwaliteit

Er is in maart 2016 een notitie voorgelegd aan de werkgroep RO. De aangepaste notitie wordt in november 2016 aan het college voorgelegd en vervolgens, mist akkoord bevonden, ter informatie aan de raad toegestuurd

03-03-2017

Er is in maart 2016 een notitie voorgelegd aan de werkgroep RO. De aangepaste notitie wordt in november 2016 aan het college voorgelegd en vervolgens, mist akkoord bevonden, ter informatie aan de raad toegestuurd


08-11-2016

Er is in maart 2016 een notitie voorgelegd aan de werkgroep RO. De aangepaste notitie wordt in november 2016 aan het college voorgelegd en vervolgens, mist akkoord bevonden, ter informatie aan de raad toegestuurd


22-09-2016

Er is in maart 2016 een notitie voorgelegd aan de werkgroep RO. De aangepaste notitie wordt in oktober 2016 aan het college voorgelegd en vervolgens, mist akkoord bevonden, ter informatie aan de raad toegestuurd


27-05-2016

Er is in maart een notitie voorgelegd aan de werkgroep RO


G
Tijd

De notitie wordt in het 4e kwartaal 2016 afgerond. Als gevolg van personeelswisselingen is het afronden van de notitie doorgeschoven naar hjet 1e kwartaal van 2017

G
Geld

nvt