Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet

Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 10-12-2015

Doen we, zie punt 6.4.3.Toelichting

Intensivering samenwerking lokale toegang en kerken/diaconieën/predikanten.

G
Kwaliteit
03-03-2017

Intensivering samenwerking lokale toegang en kerken/diaconieën/predikanten.


23-05-2016

Intensivering samenwerking lokale toegang en kerken/diaconieën/predikanten.


G
Tijd
G
Geld