Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Carpoolplaats Staphorst

Carpoolplaats Staphorst

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2014

Carpoolplaats Staphorst: In het uitbreidingsplan voor de lidl wordt een carpoolplaats bij de afrit A28 opgenomen.Toelichting

G
Kwaliteit

Zie voor beantwoording ook de toelichting bij carpoolplaats Lichtmis

Carpoolplaats Staphorst voorlopig in wachtstand.

De ingediende motie van CDA wordt meegenomen in de vervolgtraject

09-05-2017

Zie voor beantwoording ook de toelichting bij carpoolplaats Lichtmis

Carpoolplaats Staphorst voorlopig in wachtstand.

De ingediende motie van CDA wordt meegenomen in de vervolgtraject


03-03-2017

Zie voor beantwoording ook de toelichting bij carpoolplaats Lichtmis

Carpoolplaats Staphorst voorlopig in wachtstand.

De ingediende motie van CDA wordt meegenomen in de vervolgtraject


22-11-2016

Zie voor beantwoording ook de toelichting bij carpoolplaats Lichtmis

Carpoolplaats Staphorst voorlopig in wachtstand.

De ingediende motie van CDA wordt meegenomen in de vervolgtraject


15-09-2016

In april / mei vindt overleg plaats met provincie en rijk over carpoolplaatsen


22-04-2016

In april / mei vindt overleg plaats met provincie en rijk over carpoolplaatsen


R
Tijd

Wordt aan gewerkt.

 

G
Geld

Er zijn geen concrete plannen.