Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Carpoolplaats lichtmis: Is in onderzoek

Carpoolplaats lichtmis: Is in onderzoek

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2014Toelichting

G
Kwaliteit

Op 10 mei is er ook overleg geweest met de heer Korterink (garage), Rijkswaterstaat, Provincie, politie en gemeente.

Afspraken

Memo schrijven over sociale veiligheid van de carpoolplaats Lichtmis -D. Knoll -Memo verstuurd d.d. 12-052016
Snoeien bosschages rondom carpoolplaats - H. Kip (rws) -Na 15 juni - Is uitgevoerd
Mogelijkheden bezien om zijwanden van huidige fietsenhok te verwijderen - J. Speulman - Opdracht gegeven aan de eigen buitendienst - d.d. 18-05-16 - Is uitgevoerd
Ontwerp en kostenraming (uitgesplitst in voorbereidingskosten en uitvoeringskosten) opstellen voor uitbreiding parkeerplekken op carpoolplaats - Gemeente Staphorst
Rijkswaterstaat en provincie onderzoeken mogelijkheden voor financiering  - rijkswaterstaat / provincie


Contact opnemen met Hetty Heisen van project ‘de Overstap’ om na te gaan of in het kader van dit project mogelijkheden zijn om carpoolen slimmer te organiseren - Gemeente Staphorst

In september is enquete gehouden over carpoolgebruik

Beter Benutten (Rijk) onderzoekt mogelijkheden om gebruik te maken van parkeergelegenheid bij horecaonderneming en beziet ook mogelijkheden voor uitbreiding huidige carpoolplaats..

In oktober is het koepeldocument van De Overstap opgesteld. Hiervover vind besluitvorming plaats eind 2016.

------
Beter Benutten is akkoord met koepeldocument. Kort samengevat behelst het besluit de volgende aspecten:

1. Er komt een pilot waarbij parkeerplekken bij horecabedrijf 'De Koperen Hoogte' ter beschikking worden gesteld als carpoolplaats.

2. Pilot wordt geëvalueerd.

3. Indien pilot geen succes is, wordt de carpoolplaats Lichtmis alsnog uitgebreid. Beter Benutten stelt hier 80K voor beschikbaar.

 

Op 19 januari heeft gesprek plaatsgevonden met Koperen Hoogte om te onderhandelen over de voorwaarden voor gebruik van hun parkeerplaatsen.  Koperen Hoogte is akkoord. De pilot start in juni.

 

 

 

09-05-2017

Op 10 mei is er ook overleg geweest met de heer Korterink (garage), Rijkswaterstaat, Provincie, politie en gemeente.

Afspraken

Memo schrijven over sociale veiligheid van de carpoolplaats Lichtmis -D. Knoll -Memo verstuurd d.d. 12-052016
Snoeien bosschages rondom carpoolplaats - H. Kip (rws) -Na 15 juni - Is uitgevoerd
Mogelijkheden bezien om zijwanden van huidige fietsenhok te verwijderen - J. Speulman - Opdracht gegeven aan de eigen buitendienst - d.d. 18-05-16 - Is uitgevoerd
Ontwerp en kostenraming (uitgesplitst in voorbereidingskosten en uitvoeringskosten) opstellen voor uitbreiding parkeerplekken op carpoolplaats - Gemeente Staphorst
Rijkswaterstaat en provincie onderzoeken mogelijkheden voor financiering  - rijkswaterstaat / provincie


Contact opnemen met Hetty Heisen van project ‘de Overstap’ om na te gaan of in het kader van dit project mogelijkheden zijn om carpoolen slimmer te organiseren - Gemeente Staphorst

In september is enquete gehouden over carpoolgebruik

Beter Benutten (Rijk) onderzoekt mogelijkheden om gebruik te maken van parkeergelegenheid bij horecaonderneming en beziet ook mogelijkheden voor uitbreiding huidige carpoolplaats..

In oktober is het koepeldocument van De Overstap opgesteld. Hiervover vind besluitvorming plaats eind 2016.

------
Beter Benutten is akkoord met koepeldocument. Kort samengevat behelst het besluit de volgende aspecten:

1. Er komt een pilot waarbij parkeerplekken bij horecabedrijf 'De Koperen Hoogte' ter beschikking worden gesteld als carpoolplaats.

2. Pilot wordt geëvalueerd.

3. Indien pilot geen succes is, wordt de carpoolplaats Lichtmis alsnog uitgebreid. Beter Benutten stelt hier 80K voor beschikbaar.

 

Op 19 januari heeft gesprek plaatsgevonden met Koperen Hoogte om te onderhandelen over de voorwaarden voor gebruik van hun parkeerplaatsen.  Koperen Hoogte is akkoord. De pilot start in juni.

 

 

 


03-03-2017

Op 10 mei is er ook overleg geweest met de heer Korterink (garage), Rijkswaterstaat, Provincie, politie en gemeente.

Afspraken

Memo schrijven over sociale veiligheid van de carpoolplaats Lichtmis -D. Knoll -Memo verstuurd d.d. 12-052016
Snoeien bosschages rondom carpoolplaats - H. Kip (rws) -Na 15 juni - Is uitgevoerd
Mogelijkheden bezien om zijwanden van huidige fietsenhok te verwijderen - J. Speulman - Opdracht gegeven aan de eigen buitendienst - d.d. 18-05-16 - Is uitgevoerd
Ontwerp en kostenraming (uitgesplitst in voorbereidingskosten en uitvoeringskosten) opstellen voor uitbreiding parkeerplekken op carpoolplaats - Gemeente Staphorst
Rijkswaterstaat en provincie onderzoeken mogelijkheden voor financiering  - rijkswaterstaat / provincie


Contact opnemen met Hetty Heisen van project ‘de Overstap’ om na te gaan of in het kader van dit project mogelijkheden zijn om carpoolen slimmer te organiseren - Gemeente Staphorst

In september is enquete gehouden over carpoolgebruik

Beter Benutten (Rijk) onderzoekt mogelijkheden om gebruik te maken van parkeergelegenheid bij horecaonderneming en beziet ook mogelijkheden voor uitbreiding huidige carpoolplaats..

In oktober is het koepeldocument van De Overstap opgesteld. Hiervover vind besluitvorming plaats eind 2016.

------
Beter Benutten is akkoord met koepeldocument. Kort samengevat behelst het besluit de volgende aspecten:

1. Er komt een pilot waarbij parkeerplekken bij horecabedrijf 'De Koperen Hoogte' ter beschikking worden gesteld als carpoolplaats.

2. Pilot wordt geëvalueerd.

3. Indien pilot geen succes is, wordt de carpoolplaats Lichtmis alsnog uitgebreid. Beter Benutten stelt hier 80K voor beschikbaar.

 

Op 19 januari volgt gesprek met Koperen Hoogte om te onderhandelen over de voorwaarden voor gebruik van hun parkeerplaatsen.

 

 

 


31-10-2016

Op 10 mei is er ook overleg geweest met de heer Korterink (garage), Rijkswaterstaat, Provincie, politie en gemeente.

Afspraken

Memo schrijven over sociale veiligheid van de carpoolplaats Lichtmis -D. Knoll -Memo verstuurd d.d. 12-052016
Snoeien bosschages rondom carpoolplaats - H. Kip (rws) -Na 15 juni - Is uitgevoerd
Mogelijkheden bezien om zijwanden van huidige fietsenhok te verwijderen - J. Speulman - Opdracht gegeven aan de eigen buitendienst - d.d. 18-05-16 - Is uitgevoerd
Ontwerp en kostenraming (uitgesplitst in voorbereidingskosten en uitvoeringskosten) opstellen voor uitbreiding parkeerplekken op carpoolplaats - Gemeente Staphorst
Rijkswaterstaat en provincie onderzoeken mogelijkheden voor financiering  - rijkswaterstaat / provincie


Contact opnemen met Hetty Heisen van project ‘de Overstap’ om na te gaan of in het kader van dit project mogelijkheden zijn om carpoolen slimmer te organiseren - Gemeente Staphorst

In september is enquete gehouden over carpoolgebruik

Beter Benutten (Rijk) onderzoekt mogelijkheden om gebruik te maken van parkeergelegenheid bij horecaonderneming en beziet ook mogelijkheden voor uitbreiding huidige carpoolplaats..

In oktober is het koepeldocument van De Overstap opgesteld. Hiervover vind besluitvorming plaats eind 2016.

 

 

 

 


15-09-2016

Op 10 mei is er ook overleg geweest met de heer Korterink (garage), Rijkswaterstaat, Provincie, politie en gemeente.

Afspraken

Memo schrijven over sociale veiligheid van de carpoolplaats Lichtmis -D. Knoll -Memo verstuurd d.d. 12-052016
Snoeien bosschages rondom carpoolplaats - H. Kip (rws) -Na 15 juni - Is uitgevoerd
Mogelijkheden bezien om zijwanden van huidige fietsenhok te verwijderen - J. Speulman - Opdracht gegeven aan de eigen buitendienst - d.d. 18-05-16 - Is uitgevoerd
Ontwerp en kostenraming (uitgesplitst in voorbereidingskosten en uitvoeringskosten) opstellen voor uitbreiding parkeerplekken op carpoolplaats - Gemeente Staphorst
Rijkswaterstaat en provincie onderzoeken mogelijkheden voor financiering  - rijkswaterstaat / provincie


Contact opnemen met Hetty Heisen van project ‘de Overstap’ om na te gaan of in het kader van dit project mogelijkheden zijn om carpoolen slimmer te organiseren - Gemeente Staphorst

In september is enquete gehouden over carpoolgebruik

Mogelijkheden worden onderzocht om gebruik te maken van parkeergelegenheid bij horecaonderneming

 

 

 


26-05-2016

In april en mei vinden besprekingen plaats over carpoolplaatsen met de provincie.

Op 10 mei is er ook overleg geweest met de heer Korterink (garage), Rijkswaterstaat, Provincie, politie en gemeente.

Afspraken

 

Memo schrijven over sociale veiligheid van de carpoolplaats Lichtmis -D. Knoll -Memo verstuurd d.d. 12-052016
Snoeien bosschages rondom carpoolplaats - H. Kip (rws) -Na 15 juni
Mogelijkheden bezien om zijwanden van huidige fietsenhok te verwijderen - J. Speulman - Opdracht gegeven aan de eigen buitendienst - d.d. 18-05-16
Ontwerp en kostenraming (uitgesplitst in voorbereidingskosten en uitvoeringskosten) opstellen voor uitbreiding parkeerplekken op carpoolplaats - Gemeente Staphorst
Rijkswaterstaat en provincie onderzoeken mogelijkheden voor financiering (50/50) - rijkswaterstaat / provincie
Contact opnemen met Hetty Heisen van project ‘de Overstap’ om na te gaan of in het kader van dit project mogelijkheden zijn om carpoolen slimmer te organiseren - Gemeente Staphorst

 

 


R
Tijd

Pilot start in juni 2017

G
Geld

Eind 2016 besluitvorming door Beter Benutten (Rijk).

Betreft onderzoek naar mogelijkheden om gebruik te maken van de parkeerplaats bij de Koperen Hoogte als carpoolplaats en mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige carpoolplaats.