Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Beleidsnota Burgerparticipatie

Beleidsnota Burgerparticipatie

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2014

Er komt een Beleidsnota Burgerparticipatie. Daarin wordt o.a. in opgenomen het betrekken burgers, verenigingen, raden en vertegenwoordigers in het voortraject bij het vormen van beleid.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 30 juni 2015 is de nota Burgerkracht vastgesteld. Daarin is het onderdeel burgerparticipatie opgenomen. Momenteel wordt overeenkomstig die nota gewerkt en wordt op dit onderdeel ook gemonitord.

Binnenkort wordt een evaluatie gestart die moet leiden tot een raadsbesluit in juli 2017. 

03-03-2017

Op 30 juni 2015 is de nota Burgerkracht vastgesteld. Daarin is het onderdeel burgerparticipatie opgenomen. Momenteel wordt overeenkomstig die nota gewerkt en wordt op dit onderdeel ook gemonitord.

Binnenkort wordt een evaluatie gestart die moet leiden tot een raadsbesluit in juli 2017. 


03-11-2016

Op 30 juni 2015 is de nota Burgerkracht vastgesteld. Daarin is het onderdeel burgerparticipatie opgenomen. Momenteel wordt overeenkomstig die nota gewerkt en wordt op dit onderdeel ook gemonitord.

Binnenkort wordt een evaluatie gestart die moet leiden tot een raadsbesluit in juli 2017. 


22-06-2016

Op 30 juni 2015 is de nota Burgerkracht vastgesteld. Daarin is het onderdeel burgerparticipatie opgenomen. Momenteel wordt overeenkomstig die nota gewerkt en wordt op dit onderdeel ook gemonitord.

Eind 2016 volgt een evaluatie. 


08-06-2016

Op 30 juni 2015 is de nota Burgerkracht vastgesteld. Daarin is het onderdeel burgerparticipatie opgenomen. Momenteel wordt overeenkomstig die nota gewerkt en wordt op dit onderdeel ook gemonitord.

Eind 2016 volgt een evaluatie. 


G
Tijd

De beleidsnota is binnen de gestelde tijd opgeleverd

G
Geld

De nota is met voornamelijk eigen uren opgesteld. In het raadsbesluit zijn incidentele middelen opgenomen ter uitvoering van de nota.