Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Behouden dorpsgezicht monumenten

Behouden dorpsgezicht monumenten

Status
Moet nog starten

Planning
Startdatum: 01-01-2016
Einddatum: 31-12-2017

In de Erfgoednota en de Welstandsnota is bepaald, dat alleen het front van de gemeentelijke monumenten beschermd hoeft te worden (voor boerderijen over het algemeen tot de eerste baander). De deel en de bijgebouwen worden in de benadering van de Erfgoednota niet meer beschermd. Het bestemmingsplan stelt geen eisen ten aanzien van de binnenkant. Maar, landelijke wetgeving en de zgn. “redengevende omschrijving” (dit bevat de argumenten om het pand tot monument te verklaren) gelden nog steeds voor rijks- en gemeentelijke monumenten. Deze omschrijvingen beperken soms de vrijheid. Door aanpassing van die omschrijvingen kan ruimte worden gegeven. Dit kost voor alle gemeentelijke monumenten ca € 30.000.Toelichting

O
Kwaliteit

Het voorstel is om geen aanpassing te gaan doen van de Redengevende omschrijvingen van monumenten. Uit overleg met het Oversticht en een grote monumnetengemeente is vast komen te staan dat aanpassing niets toevoegd aan hetgeen in de praktijk wordt toegepast (levert geen beperkingen op bij de beoordeling van omgevingsvergunningen). Het zou een lang juridisch en tijdrovend proces gaan worden. Dit advies komt aan de orde in de werkgroep RO (gemeenteraad).

23-05-2017

Het voorstel is om geen aanpassing te gaan doen van de Redengevende omschrijvingen van monumenten. Uit overleg met het Oversticht en een grote monumnetengemeente is vast komen te staan dat aanpassing niets toevoegd aan hetgeen in de praktijk wordt toegepast (levert geen beperkingen op bij de beoordeling van omgevingsvergunningen). Het zou een lang juridisch en tijdrovend proces gaan worden. Dit advies komt aan de orde in de werkgroep RO (gemeenteraad).


03-03-2017

Het voorstel is om geen aanpassing te gaan doen van de Redengevende omschrijvingen van monumenten. Uit overleg met het Oversticht en een grote monumnetengemeente is vast komen te staan dat aanpassing niets toevoegd aan hetgeen in de praktijk wordt toegepast (levert geen beperkingen op bij de beoordeling van omgevingsvergunningen). Het zou een lang juridisch en tijdrovend proces gaan worden. Dit advies komt aan de orde in de werkgroep RO (gemeenteraad).


05-10-2016

Het voorstel is om geen aanpassing te gaan doen van de Redengevende omschrijvingen van monumenten. Uit overleg met het Oversticht en een grote monumnetengemeente is vast komen te staan dat aanpassing niets toevoegd aan hetgeen in de praktijk wordt toegepast (levert geen beperkingen op bij de beoordeling van omgevingsvergunningen). Het zou een lang juridisch en tijdrovend proces gaan worden. Dit advies komt aan de orde in de werkgroep RO (gemeenteraad).


30-05-2016

Het voorstel is om geen aanpassing te gaan doen van de Redengevende omschrijvingen van monumenten. Uit overleg met het Oversticht en een grote monumnetengemeente is vast komen te staan dat aanpassing niets toevoegd aan hetgeen in de praktijk wordt toegepast (levert geen beperkingen op bij de beoordeling van omgevingsvergunningen). Het zou een lang juridisch en tijdrovend proces gaan worden. Dit advies komt aan de orde in de werkgroep RO (gemeenteraad).


G
Tijd
G
Geld

Wanneer de werkgroep RO geen aanleiding ziet voor de aanpassing zoals wordt voorgesteld zal dit betekenen dat de gereserveerde € 30.000 niet nodig is.