Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Andere adviesraden: bemensing uit het werkveld

Andere adviesraden: bemensing uit het werkveld

Status
PermanentToelichting

G
Kwaliteit

Eindrapport herijking adviesraden door Arcon is opgeleverd. Dit is ter informatie naar het college, de verantwoordelijk ambtenaren en verschillende adviesraden verstuurd. Binnenkort wordt met de implementatie gestart.

03-03-2017

Eindrapport herijking adviesraden door Arcon is opgeleverd. Dit is ter informatie naar het college, de verantwoordelijk ambtenaren en verschillende adviesraden verstuurd. Binnenkort wordt met de implementatie gestart.


11-01-2017

Eindrapport herijking adviesraden door Arcon is opgeleverd. Dit is ter informatie naar het college, de verantwoordelijk ambtenaren en verschillende adviesraden verstuurd. Binnenkort wordt met de implementatie gestart.


02-11-2016

Arcon heeft offerte opgesteld en is akkoord bevonden. Afspraken voor sessies met jongerenraad, sportraad, monumentenraad en verkeerscommissie worden gemaakt evenals afspraken met de collega's Danielle Spronk (jeugd) en Hans Ganzeboom (participatie).

 

UItkomsten hebben langer op zich laten wachten; onderzoeker Arcon is langdurig uitgevallen en is inmiddels door collega overgenomen. Op 7 november vindt het laatste gesprek plaats en wel met een delegatie van de Jongerenraad. Advies wordt diezelfde week nog verzonden aan gemeente.


21-06-2016

Arcon heeft offerte opgesteld en is akkoord bevonden. Afspraken voor sessies met jongerenraad, sportraad, monumentenraad en verkeerscommissie worden gemaakt evenals afspraken met de collega's Danielle Spronk (jeugd) en Hans Ganzeboom (participatie).


06-04-2016

herijking adviesraden loopt; interne discussie (ambtenaren en collegeleden) heeft plaatsgevonden evenals een soortgelijke sessie met de Wmo-raad. Arcon maakt offerte voor sessies met jongerenraad, sportraad, monumentenraad en verkeerscommissie.


G
Tijd

De conclusies/aanbevelingen van het rapport zijn uiteenlopend. Het implementatietraject zal daarom meer tijd kosten dan aanvankelijk gedacht. Bovendien worden de uitkomsten van de evaluatie van de 3-D's hierbij betrokken. Start 2e kwartaal 2017.

G
Geld

budget ad. € 5.000 vanuit krediet Nota Burgerkracht is toereikend.