Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Afronden project ruilverkaveling

Afronden project ruilverkaveling

Status
Permanent

Het college wil dat ook.Toelichting

De verwachting is dat in april 2017 de uitvoeringscommissie het ruilplan kan vaststellen. Dat betekent dat in het 2e kwartaal van 2017 het plan ter inzage gelegd wordt. De inzagetermijn is zes weken. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gebracht. Dan worden gedurende de rest van 2017 de zienswijzen behandeld. Daaruit kunnen zittingen bij de rechtbank volgen.  Geprobeerd wordt in 2018 met de kavelaanvaarding te kunnen starten. Een datum voor de kavelovergang is nog niet bepaald. Hierop zijn de uitspraken van de rechtbank van invloed.

G
Kwaliteit
22-03-2017

De verwachting is dat in april 2017 de uitvoeringscommissie het ruilplan kan vaststellen. Dat betekent dat in het 2e kwartaal van 2017 het plan ter inzage gelegd wordt. De inzagetermijn is zes weken. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gebracht. Dan worden gedurende de rest van 2017 de zienswijzen behandeld. Daaruit kunnen zittingen bij de rechtbank volgen.  Geprobeerd wordt in 2018 met de kavelaanvaarding te kunnen starten. Een datum voor de kavelovergang is nog niet bepaald. Hierop zijn de uitspraken van de rechtbank van invloed.


03-03-2017

De verwachting is dat in maart 2017 de uitvoeringscommissie het ruilplan kan vaststellen. Dat betekent dat in het 2e kwartaal van 2017 het plan ter inzage gelegd wordt. De inzagetermijn is zes weken. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gebracht. Dan worden gedurende de rest van 2017 de zienswijzen behandeld. Daaruit kunnen zittingen bij de rechtbank volgen.  Geprobeerd wordt in 2018 met de kavelaanvaarding te kunnen starten. Een datum voor de kavelovergang is nog niet bepaald. Hierop zijn de uitspraken van de rechtbank van invloed.


31-10-2016

De verwachting is dat eind dit jaar de uitvoeringscommissie het ruilplan kan vaststellen. Dat betekent dat in het eerste kwartaal (waarschijnlijk maart) van 2017 het plan ter inzage gelegd wordt. De inzagetermijn is zes weken. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gebracht. Dan worden gedurende de rest van 2017 de zienswijzes behandeld. Daaruit kunnen rechtbankzittingen volgen.  Geprobeerd wordt in 2018 met de kavelaanvaarding te kunnen starten. Een datum voor de kavelovergang is nog niet bepaald. Hierop zijn de uitspraken van de rechtbank van invloed.


18-05-2016

Aan de afhandeling van de 246 ingebrachte zienswijzen wordt de laatste hand gelegd. In de maand mei wordt er nog een overall kwaliteitstoets uitgevoerd door de Verkavelingswerkgroep. Het definitieve ruilplan wordt in september/oktober 2016 vastgesteld en ter inzage gelegd. De kavelovergang is verplaatst naar 1 november 2017.  Daarna zal de procedure voor de lijst geldelijke regelingen worden opgestart met een doorlooptijd van ongeveer één jaar.


O
Tijd
G
Geld