Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Actualisatie woonvisie

Actualisatie woonvisie

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

De actualisering van de Woonvisie vindt in 2015 plaats. Uiterlijk 1 januari 2016 wordt deze aan de raad aangeboden.Toelichting

G
Kwaliteit

De woonvisie is in samenspraak met stakeholders en gemeenteraad nader vorm gegeven en heeft inmiddels als ontwerp ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Daarnaast heeft de provincie nieuwe prognoses beschikbaar gesteld. De woonvisie is op 1 november 2016 vastgesteld.

03-03-2017

De woonvisie is in samenspraak met stakeholders en gemeenteraad nader vorm gegeven en heeft inmiddels als ontwerp ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Daarnaast heeft de provincie nieuwe prognoses beschikbaar gesteld. De woonvisie is op 1 november 2016 vastgesteld.


08-11-2016

De woonvisie is in samenspraak met stakeholders en gemeenteraad nader vorm gegeven en heeft inmiddels als ontwerp ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Daarnaast heeft de provincie nieuwe prognoses beschikbaar gesteld. De woonvisie is op 1 november 2016 vastgesteld.


22-09-2016

De woonvisie is in samenspraak met stakeholders en gemeenteraad nader vormgegeven en heeft inmiddels als ontwerp ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Daarnaast heeft de provincie nieuwe prognoses beschikbaar gesteld. Beiden worden meegenomen in de advisering over de vaststelling medio oktober 2016.


17-05-2016

De woonvisie is in samenspraak met stakeholders en gemeenteraad nader vormgegeven en zal binnenkort ter inzage worden gelegd.


G
Tijd

De woonvisie heeft vanaf 1 juni voor zes weken ter inzage. De woonvisie is op 1 november 2016 vastgesteld.

G
Geld

Binnen het krediet gebleven.