Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders

Status
Permanent

Het college zal dit uitvoeren.Toelichting

Gesprekken lopen aan de hand van de planologische- en overige relevante beleidskaders. Er is een aanvraag ingediend door Stichting zorg Staphorst om aan de Meesterweg een uitbreiding van zorgwoningen mogelijk te maken. Deze aanvraag is inmiddels door het college beoordeeld en in principe akkoord bevonden. Plan zal tzt aan de raad worden voorgelegd voor het starten van de planologische procedure.

G
Kwaliteit
12-05-2017

Gesprekken lopen aan de hand van de planologische- en overige relevante beleidskaders. Er is een aanvraag ingediend door Stichting zorg Staphorst om aan de Meesterweg een uitbreiding van zorgwoningen mogelijk te maken. Deze aanvraag is inmiddels door het college beoordeeld en in principe akkoord bevonden. Plan zal tzt aan de raad worden voorgelegd voor het starten van de planologische procedure.


03-04-2017

Gesprekken lopen aan de hand van de planologische- en overige relevante beleidskaders. Er is een aanvraag ingediend door Stichting zorg Staphorst om aan de Meesterweg een uitbreiding van zorgwoningen mogelijk te maken.


03-03-2017

Gesprekken lopen aan de hand van de planologische- en overige relevante beleidskaders.


08-11-2016

Gesprekken lopen aan de hand van de planologische- en overige relevante beleidskaders.


31-05-2016

Gesprekken lopen aan de hand van de planologische- en overige relevante beleidskaders.


G
Tijd
G
Geld