Voortgang investeringen 2017

Inhoud

Voortgang investeringen 2017

Hieronder staat een overzicht van het totaal van alle investeringen/kredieten, welke door de Raad zijn geaccordeerd.  Naast het beschikbaar gestelde krediet zijn de uitgaven tot en met 2017 zichtbaar, evenals de uitgaven gedurende het lopende jaar en tenslotte is zichtbaar welk bedrag nog niet is verbruikt (restant krediet).

Totaal investeringen 2017

Bedragen x1000
Exploitatie Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet
Lasten 31.914 16.144 825 16.968 14.945
Baten 0 0 -50 -50 50
Resultaat -31.914 -16.144 -775 -16.918 -14.995
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud