Verwachting financiële begroting 2018

Inhoud

Verwachting financiële begroting 2018

Hieronder is per programma de verwachting van de financiële begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 opgenomen.
Onderaan staat een totaal van alle programma's.

Financiële verwachting programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 2.564 2.603 2.641 2.680
Baten -23.697 -24.053 -24.408 -24.763
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 21.133 21.450 21.767 22.084
Toevoegingen en onttrekkingen Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Stortingen 973 988 1.002 1.017
Onttrekkingen -3.048 -3.094 -3.140 -3.185
Mutaties reserves 2.075 2.106 2.137 2.169
Gerealiseerd resultaat 23.208 23.556 23.904 24.252

Financiële verwachting programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 1.249 1.268 1.287 1.305
Baten -59 -59 -60 -61
Resultaat -1.191 -1.208 -1.226 -1.244

Financiële verwachting programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 2.797 2.839 2.881 2.923
Baten -63 -64 -65 -66
Resultaat -2.734 -2.775 -2.816 -2.857

Financiële verwachting programma 3 | Economie/ondernemen

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 166 169 171 174
Baten -209 -212 -215 -218
Resultaat 43 43 44 45

Financiële verwachting programma 4 | Onderwijs

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 1.563 1.587 1.610 1.634
Baten -260 -264 -268 -272
Resultaat -1.303 -1.323 -1.343 -1.362

Financiële verwachting programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 3.166 3.213 3.261 3.308
Baten -160 -163 -165 -168
Resultaat -3.006 -3.051 -3.096 -3.141

Financiële verwachting programma 6 | Sociaal domein

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 10.654 10.813 10.973 11.133
Baten -2.361 -2.397 -2.432 -2.468
Resultaat -8.292 -8.417 -8.541 -8.665

Financiële verwachting programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 4.441 4.508 4.574 4.641
Baten -3.115 -3.162 -3.208 -3.255
Resultaat -1.326 -1.346 -1.366 -1.386

Financiële verwachting programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 3.832 3.889 3.947 4.004
Baten -3.294 -3.344 -3.393 -3.442
Resultaat -537 -546 -554 -562

Financiële verwachting programma 9 | Overhead

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 5.069 5.145 5.221 5.297
Baten -95 -96 -98 -99
Resultaat -4.974 -5.049 -5.124 -5.198

Totaal financiële begroting 2018

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 35.502 36.034 36.567 37.099
Baten -33.313 -33.813 -34.312 -34.812
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.189 -2.222 -2.254 -2.287
Toevoegingen en onttrekkingen Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Stortingen 973 988 1.002 1.017
Onttrekkingen -3.048 -3.094 -3.140 -3.185
Mutaties reserves 2.075 2.106 2.137 2.169
Gerealiseerd resultaat -114 -115 -117 -119
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud