Meer
Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud

Terug

Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels

Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels

Status
Permanent

Het college zal dit als eis stellen. Bij de ontwikkeling van nieuwe winkels wordt hiervoor gezorgd.Toelichting

Bij nieuwe winkelvoorzieningen wordt dit aspect nadrukkelijk betrokken bij het overleg met initiatiefnemer. Zie als voorbeeld de parkeervoorziening  bij de nieuwe winkels aan de Meestersweg.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld