Meer
Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan

Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan
Portefeuillehouder
Krale Bert

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

De gemeente heeft de intentie om voortrekker te zijn bij de gemeentelijke gebouwen. In de lijst van investeringen zijn hiervoor investeringsmiddelen geraamd: € 300.000 gemeentelijke gebouwen en € 50.000 jaarlijks voor uitvoering programma duurzaamheid = uitvoeringskosten. Tevens zal uitvoering worden gegeven aan het duurzaamheidsactieplan bestaande uit 13 projecten. Dit onderdeel sluit aan bij coalitieakkoord 8.3.1 t.m. 8.3.5 diverse maatregelingen in het kader van duurzaamheidToelichting

G
Kwaliteit

Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van het duurzaamheidsactieplan. De voortgang is goed.

O
Tijd

In Q1 2018 wordt aan de raad uitgelegd hoe we de komende periode aan de slag willen met duurzaamheid. Uitgangspunt hierbij is dat er sprake zal zijn van een continu proces, dat jaarlijks geëvalueerd zal worden.

G
Geld

Conform begroting.